Práca je cestou k svätosti

„Vnímame našu prácu ako činnosť spojenú so životom iných ľudí?“ pýtal sa počas generálnej audiencie 12. januára pápež František.
VN SK 18.01.2022
Práca je cestou k svätosti

V cykle katechéz o sv. Jozefovi pokračoval Svätý Otec 12. januára sústredením sa na remeslo sv. Jozefa a dôstojnosť ľudskej práce. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Profesia označovaná po grécky tekton, ktorej sa od sv. Jozefa priučil aj Ježiš, zahŕňala prácu stolára a tesára, čo v tom období zvyčajne znamenalo aj stavebné práce. Išlo teda o širšie pomenovanie fyzicky náročnej, ale nie veľmi výnosnej práce s drevom, kameňom i železom.

„Z ekonomického hľadiska nezabezpečovala veľké zárobky, ako možno usudzovať zo skutočnosti, že Mária a Jozef, keď predstavovali Ježiša v chráme, obetovali len pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako to Zákon predpisoval pre chudobných,“ vysvetlil pápež na úvod.

„Tí, čo vládnu, musia umožniť všetkým ľuďom zarobiť si na chlieb, pretože zárobok dodáva dôstojnosť. Mnohí otcovia, matky, mladí prežívajú drámu, keď nemajú prácu. Neraz pri hľadaní práce stratia akúkoľvek nádej. Počas pandémie veľa ľudí prišlo o prácu a niektorí dospeli až do bodu siahnuť si na život.

Dnes by som si chcel spomenúť na každého z nich a na ich rodiny,“ pokračoval ďalej pápež František. Podľa jeho slov sa dostatočne neberie do úvahy skutočnosť, že práca je podstatnou súčasťou cesty k svätosti. „Práca neslúži len na obstaranie si spravodlivej obživy.

Je to tiež priestor, kde môžeme vyjadriť seba samých, cítiť sa užitoční a naučiť sa veľkej lekcii konkrétnosti. Žiaľ, práca je často rukojemníkom sociálnej nespravodlivosti a namiesto toho, aby bola prostriedkom poľudšťovania, stáva sa existenčnou perifériou.“

Svätý Otec takisto upozornil na všetkých robotníkov sveta, osobitne na tých, ktorí sú vykorisťovaní nelegálnou prácou, na deti, ktoré sú nútené pracovať ako dospelí, a na ľudí, ktorí sú nútení prehrabávať smetiská. „Často sa pýtam sám seba, s  akým duchom konáme svoju každodennú prácu.

Vnímame našu prácu ako činnosť spojenú so životom iných ľudí? Práca je totiž spôsob, ako vyjadriť našu osobnosť, ktorá je svojou povahou vzťahová. No práca je tiež spôsob, ako vyjadriť svoju kreativitu: každý urobí rovnakú prácu vlastným štýlom.“

Na záver predniesol Svätý Otec modlitbu, ktorou sa sv. Pavol VI. obrátil na sv. Jozefa 1. mája 1969: Ó, svätý Jozef, patrón Cirkvi, ty, ktorý si po boku vteleného Slova denne pracoval, aby si zarobil na chlieb, čerpajúc od neho silu žiť a  pracovať; ty, ktorý si zakúsil úzkosť o zajtrajšok, trpkosť chudoby, neistotu práce: ty, ktorý dnes vyžaruješ svoj osobný príklad ako pokorný pred ľuďmi, ale ozaj veľký pred Bohom, chráň pracujúcich ľudí v ich každodennom tvrdom živote, chráň ich od znechutenia, od negativistickej vzbury, ako aj od pokušení hedonizmu; a stráž pokoj vo svete, ten pokoj, ktorý jediný môže zaručiť rozvoj národov. Amen.