Zahraničné

14.08.2018

Veľký pápež moderných čias zomrel pred 40 rokmi

Katolícka cirkev si 6. augusta pripomenula 40. výročie úmrtia pápeža Pavla VI. Svätý Otec František si uctil jeho pamiatku pri hrobe pod vatikánskou bazilikou. Blahoslaveného Pavla VI. vyhlásia za svätého 14. októbra. Dvadsiateho piateho júla uplynulo aj 50 rokov od vydania jeho encykliky Humanae vitae.
Veľký pápež moderných čias zomrel pred 40 rokmi
12.08.2018

To ráno zmenilo dejiny

Na konci júla prežilo Slovensko svoje Národné stretnutie mládeže v Prešove. Rovnakú púť zažili aj talianski mladí, ktorí prišli do Ríma a prežili tam dva dni, od 11. do 12. augusta. Večné mesto privítalo 70-tisíc mladých.
To ráno zmenilo dejiny
07.08.2018

Západ vedie politiku zničenia Blízkeho východu

Rada katolíckych patriarchov Východu opätovne vyzvala na pokoj na Blízkom východe, pričom rázne napomenula mocnosti Západu. Jej 11. pastiersky list s názvom Kresťania Východu dnes – obavy a nádeje s dátumom 20. mája zverejnil 3. augusta Latinský patriarchát Jeruzalema.
Západ vedie politiku zničenia Blízkeho východu
07.08.2018

Na ceste svätosti niet miesta pre lenivých

Téma pokoja, priateľstva a osvojovania si Ježišovho zmýšľania dominovala 12. medzinárodnej miništrantskej púti do Ríma. S viac ako 60-tisíc miništrantmi z 19 krajín vrátane Slovenska sa Svätý Otec František stretol 31. júla večer na vatikánskom námestí. Slávil spolu s nimi vešpery zo sviatku sv. Ignáca z Loyoly a odpovedal na ich otázky.
Na ceste svätosti niet miesta pre lenivých
07.08.2018

Digitálne technológie menia aj cestovanie

Turizmus a digitálna transfomácia – je názov posolstva prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinála Petra Turksona k Svetovému dňu turizmu, ktorý sa každoročne slávi 27. septembra.
Digitálne technológie menia aj cestovanie