VN SK 20.05.2019

Boh nás miluje viac, ako my seba samých

Svätý Otec František sa na 5. veľkonočnú nedeľu 19. mája pred antifónou „Raduj sa, nebies Kráľovná“ prihovoril veriacim na Svätopeterskom námestí. V krátkej katechéze vysvetľoval niektoré Ježišove slová vo večeradle. Konkrétne sa zameral na nové prikázanie lásky.
Boh nás miluje viac, ako my seba samých
VN SK 20.05.2019

Asia Bibiová je už v Kanade

V Katolíckych novinách č. 19 (12.5.2019) sme uviedli správu, že pakistanská kresťanka Asia Bibiová, ktorá bola obvinená z rúhania, odsúdená na smrť, strávila deväť rokov vo väzení, no súd ju nakoniec zbavil viny je stále v Pakistane. Situácia sa ale rýchlo zmenila a dnes sa už so svojou rodinou nachádza v Kanade.
Asia Bibiová je už v Kanade
VN SK 20.05.2019

Pokorný novinár je slobodný novinár

„Cirkev si vás váži aj vtedy, keď položíte prst na ranu,“ povedal pápež František niekoľkým stovkám novinárov zahraničných médií pôsobiacich v Taliansku. Pri osobitnej audiencii členov Združenia zahraničnej tlače v Taliansku v sobotu 18. mája ocenil ich službu v záujme pravdy a spravodlivosti a pripomenul etickú zodpovednosť, spolu s povzbudením byť hlasom tých, ktorí sú bez hlasu. Za jednu z podstatných vlastností pre kvalitnú službu novinára pápež označil pokoru.
Pokorný novinár je slobodný novinár
Peter Toman 20.05.2019

Púť na Butkov učí pokore

Na jarnú púť do skalnej svätyne Butkov, ktorá je jedným z najmladších pútnických miest na Slovensku, prišli tisícky pútnikov.
Púť na Butkov učí pokore
Ján Lauko 20.05.2019

Miništranti sa stretli v Šaštíne

Miništranti z celého Slovenska 18. mája putovali do Šaštína, kde sa zišli pri príležitosti sviatku svätého Dominika Savia, patróna miništrantov.
Miništranti sa stretli v Šaštíne