VN CZ 20.08.2018

Vatikánsky kľučiar stráži skoro 3000 kľúčov (VIDEO)

Svätému Petrovi a jeho nástupcom sa okrem iného priraďuje označenie strážca nebeských kľúčov. Vo Vatikánskych múzeách ale existuje úrad, ktorý sa stará o pozemské kľúče tejto významnej inštitúcie.
Vatikánsky kľučiar stráži skoro 3000 kľúčov (VIDEO)
VN CZ 20.08.2018

Rozprávajte deťom o viere

Youcat pre deti, mladší brat žltého Katechizmu Katolíckej cirkvi pre mladých (YOUCAT), prišiel na pulty kníhkupectiev 1. augusta. Prístupným jazykom vysvetľuje pravdy viery pre deti od 8 do 12 rokov.
Rozprávajte deťom o viere
19.08.2018

Muži putovali do Gaboltova

V nedeľu 19. augusta sa uskutočnila v mariánskej diecéznej svätyni v Gaboltove celoslovenská púť mužov.
Muži putovali do Gaboltova
19.08.2018

Ľutinská bazilika oslávila výročie

V Ľutine si pútnici s kardinálom Kochom pripomenuli tridsiate výročie baziliky
Ľutinská bazilika oslávila výročie
VN SK 19.08.2018

Živme sa Kristom

V nedeľu 19. augusta, sa Svätý Otec František pomodlil s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým ponúkol krátku meditáciu nad evanjeliom 20. nedele v Cezročnom období, ktoré nám priblížilo Ježišovu reč v synagóge v Kafarnaume. Ježiš v ňom hovorí o sebe ako o živom chlebe, ktorý zostúpil z neba.
Živme sa Kristom