Čierna legenda bola dielom KGB

Úsilie Pia XII. o dosiahnutie mieru a pomoc židovskému obyvateľstvu zatienila takzvaná čierna legenda, ktorá šírila obraz pápeža ako prívrženca nacizmu. Za touto diskreditáciou stála KGB. V roku 2007 to pre portál National Review Online potvrdil bývalý šéf rumunskej spravodajskej služby, generál Ion Mihai Pacepa, ktorý bol do diskreditačnej kampane v 60. a 70. rokoch zapojený.
Ján Lauko 26.02.2019
Čierna legenda bola dielom KGB


Rumunský generál bol súčasťou operácie Seat 12 pod vedením KGB, ktorá sa sústredila na divadelnú hru nemeckého spisovateľa Rolfa Hochhutha s názvom Der Stellvertreter (Zástupca). Táto hra z roku 1963 sa kriticky postavila proti Piovi XII. a zobrazila ho ako sympatizanta nacizmu. Generál Pacepa priznal, že námet spisovateľovi Rolfovi Hochhuthovi navrhol špecialista KGB na dezinformácie, generál Ivan Ivanovič Agajanc. Divadelná inscenácia mala premiéru desať rokov po smrti Pia XII., teda proti obvineniam sa už nemohol brániť.

Korene tejto diskreditácie však siahali ešte do povojnového obdobia. Stalin mal po víťazstve v druhej svetovej vojne a pretvorení Sovietskeho zväzu podľa svojho obrazu stále v krajine jedného nepriateľa. Bola ním Katolícka cirkev na Ukrajine, posledná vatikánska enkláva v sovietskom bloku. Už krátko po vojne sa v Rádiu Moskva snažil režim vytvoriť obraz o Piovi XII. ako o Hitlerovom pápežovi. Táto diskreditačná kampaň sa však skončila fiaskom. Pápež totiž vo Vatikánskom rozhlase ostro odsúdil nacizmus ako prízrak satana. Taktiež pápežovo úsilie chrániť náboženské menšiny ocenili: americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský premiér Winston Churchill či matematik a fyzik židovského pôvodu Albert Einstein.

Stalinova snaha o „potopenie“ Pia XII. tak vyšla naprázdno, keďže vtedajšia generácia žila počas druhej svetovej vojny a poznala skutočný obraz pápeža Pia XII. Kremeľ však oživil diskreditačnú kampaň opäť v 60. rokoch, keď nové generácie ľudí už obdobie svetového konfliktu nezažili a jeho aktérov priamo nepoznali. Sovietske úsilie znevážiť Pia XII. vďaka tomu „slávilo“ úspech a v rôznych podobách je táto diskreditácia prítomná dodnes.

Svätá stolica preto v záujme očistiť meno Eugenia Pacelliho iniciovala otvorenie príslušných archívov a vytvorila skupinu odborníkov, ktorá mala preskúmať a katalogizovať dokumenty týkajúce sa Pia XII. a jeho činnosti v čase vojny. „Výsledkom bolo 7 998 strán, ktoré spolu s ďalšími priamymi svedectvami z hitlerovského obdobia dokazujú pápežovu obozretnosť a milosrdnú lásku. Zároveň poukazujú na nedôveryhodnosť protikladne namierených publikácií,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas arcibiskup Marcello Bartolucci, sekretár Kongregácie pre kauzy svätých, v októbri 2018 pri informovaní o postupe blahorečenia Pia XII.

Skutočná postava pápeža Pia XII. sa výrazne líši od tej, ktorú chcela šíriť čierna legenda. Pravda je, že Pius XII. stál na čele Cirkvi počas zložitého obdobia a významne prispel k mieru na medzinárodnej úrovni. To, že nejde iba o názor Katolíckej cirkvi, potvrdzujú aj postoje viacerých židovských komunít, ktoré na základe svedectiev uznávajú dôležitosť úlohy Pia XII. pri nastolení mieru a záchrane židovského obyvateľstva.