Misijné pôsobenie ma naučilo pokore

Kňaz Rastislav Dluhý spolu s pátrom Petrom Hertelom z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa už dva roky pôsobia v misijnej komunite v Litve. Porozprávali sme sa s ním o autentickosti evanjelizácie na tomto pastoračnom poli.
Peter Slovák 06.11.2020
Misijné pôsobenie ma naučilo pokore

Redemptoristi Peter Hertel (vľavo) a Rastislav Dluhý misijne pôsobia v najväčšej pobaltskej krajine - v Litve. Snímka: archív Rastislava Dluhého

Odkiaľ prišiel impulz založiť misijnú komunitu na pastoráciu v tejto krajine a prečo práve pobaltský štát?

Prišli sme sem na základe pozvania biskupa Jonasa Ivanauskasa z Diecézy Kaišiadorys a neskôr arcibiskupa Kaunaskej arcidiecézy Lionginasa Virbalasa, SJ. Rehoľa začala proces rozlišovania a odpovedala vyslaním dvoch misionárov. Spomedzi niekoľkých vybrali pátra Petra Hertela a mňa.

Už za čias nášho zakladateľa sv. Klementa Hofbauera boli do Pobaltia vyslaní traja redemptoristi. Pracovali na území dnešného Lotyšska. Z dôvodu zložitých politických podmienok sa po sľubnom začiatku redemptoristická misia skončila.

Pred druhou svetovou vojnou poľskí redemptoristi prišli do Vilniusu a niekoľko rokov tam pôsobili. Ich činnosť narušila vojna a neskôr komunizmus. Dalo by sa povedať, že prostredníctvom nás sa redemptoristi usilujú už tretíkrát sa usadiť a pôsobiť v Litve.  

Kde konkrétne pôsobíte a ako sa vám v relatívne odlišnom prostredí žije? 

Pôsobíme v meste Kaunas, ktoré sa rozlohou a počtom obyvateľstva podobá Košiciam. Žijeme v maličkom byte a snažíme sa zvyknúť si okrem iného aj na podnebie.

Čo všetko predchádzalo vašej osobnej príprave na tento špecifický projekt Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa?

Povedal by som, že prípravou bol celý náš doterajší rehoľný, kňazský a misionársky život. Do Litvy sme prišli s tým, čo sme nadobudli dovtedajšou skúsenosťou v duchovnej službe. Samozrejme, s vedomím, že nás nesie moc vyslania Cirkvi a „prikrývajú“ modlitby mnohých.

Keďže obaja sme mali pomerne pestrý život služby doma, nebol čas na nijaké veľké prípravy. 

Aká je v krajine náboženská situácia, myslím nielen štatisticky, ale aj v rovine vzťahu k Bohu v rámci  katolíckej komunity?  

Biskupi nás pozvali, lebo hľadajú spôsoby oživenia života viery vo farnostiach. Kríza viery v Európe neobišla ani Litvu. Sú tu podobné trendy ako všade inde. Mladých v kostole nevidieť. Tiež je tu veľa rozpadnutých manželstiev a zranených rodín. Prudko klesá počet povolaní. Nechcem uvádzať celý zoznam.

To, čo nás veľmi teší, sú však svetielka nového života rozosiate po Litve, malé vitálne spoločenstvá ľudí živej viery. Boh odpovedá na krízu vzbudzovaním viery a podnecovaním obnovy.

Na čo ste sa pri evanjelizácii spolu s otcom Hertelom zamerali?

Usilujeme sa nezabúdať na to, prečo sme sem prišli, a to najmä kvôli ľudovým misiám. Pokiaľ sa stále učíme jazyk, mávame veľa kratších duchovných obnov, duchovných cvičení a akcií pre mladých, rôzne hnutia, kňazov, farnosti. Pracujeme aj vo väznici.

Snažíme sa nebrať všetky pozvania, ale vytvárať si priestor na prípravu misijných príhovorov. Je to veľmi náročné.

Nový arcibiskup Kęstutis Kėvalas, vymenovaný pápežom Františkom 19. februára tohto roku, ktorý má veľké, otcovské a pastierske srdce, si nás zavolal a prosil, aby sme sa stali duchovnými Univerzity Vytautasa Veľkého. Tiež aby sme si vzali pastoráciu povolaní v arcidiecéze.

Keďže máme otca arcibiskupa veľmi radi, bolo nám veľmi ťažké povedať mu, že viac nevládzeme. Avšak znovu sme mu pripomenuli, že našou prioritnou úlohou je pripraviť sa a potom aj konať ľudové misie.

Popritom chceme slúžiť i arcidiecéze, ale všetky tieto síce krásne a nesmierne dôležité, ale veľmi časovo pohlcujúce služby nezvládneme. Aktuálne od septembra 2020 máme na starosti univerzitu, jeden sektor veľkej väznice a pomáhame tímu pastorácie povolaní.

Okrem toho, že aktivít je veľa, musíme ďalej „bojovať“, aby sa nám spred očí nevytratil všetok priestor na ľudové misie.

Predsa len pravdepodobne ste išli do neznámej krajiny, aký je spôsob života, uvažovanie Litovčanov, akí sú?

Litovčania sú podobní ako Slováci, niekedy si neveria, sú však veľmi šikovní, ovládajú jazyky, vedia sa prebiť vo svete. Vo všeobecnosti sú tak zľahka pesimistickí.

Čo by ste v materiálnej a duchovnej rovine priniesli zo Slovenska do Litvy a naopak z Litvy na Slovensko?

Priniesol by som k nám aspoň niečo z mora a Litovčanom by som na oplátku odviezol trochu z Tatier. Všetkým by som doprial účasť na našich slovenských ľudových misiách a Slovákom by som dožičil prežiť atmosféru hlavného mariánskeho a pútnického miesta Šiluvy, kde sa v roku 1609 Panna Mária zjavila kalvínom.

Národnú svätyňu Panny Márie zo Šiluvy navštívil v roku 1993 aj sv. Ján Pavol II. 

Čomu vás naučil čas strávený v tejto misijnej komunite, ktorú ste zakladali, a aký duchovný odkaz posiela?

To je veľmi ťažká otázka. Tento čas ma naučil a stále učí pokore. Akoby som sa učil znovu chodiť a rozprávať. Je mi ľúto, ale na duchovný odkaz sme ešte ako komunita nedozreli a nedorástli.

Komunita, v ktorej žijeme, je dvojčlenná, čiže je krehučká. Nie je to tradičné klišé, ale sme doslova odkázaní na modlitby, podporu a obety Cirkvi.

Poznávame Litvu

Litovské veľkokniežatstvo patrilo koncom 14. storočia medzi najmocnejšie kráľovstvá v Európe. Jeho súčasťou boli okrem územia Litvy časti Bieloruska, Ukrajiny, Poľska, dokonca aj Ruska i Moldavska. V minulosti sa tam vo veľkom ťažil jantár, nazývaný aj „zlatom severu“.

Geografické čriepky

Krajina má vo vačšine nížinatý charakter. Juhovýchodne od hlavného mesta sa nachádza najvyšší vrchol a ním je kopec Aukštojas s výškou 294 metrov nad morom. Autentický prírodný útvar je Kurská kosa, čo je morom i vetrom formovaný piesočný polostrov na juhovýchodnom pobreží Baltského mora.

Nádherné zálivy a piesočné pláže s vôňou borovíc dotvárajú špecifickú prímorskú atmosféru. Litva leží na hranici kontinentálneho a prímorského podnebného pásma. Letá sú tam však krátke a dlhé zimy sprevádzajú výdatné zrážky. Svedčí o tom aj názov krajiny z litovského lietus – dážď.

I keď, samozrejme, existujú i krajiny, kde počas roka prší oveľa častejšie. Okrem historicky a architektonicky zaujímavého hlavného mesta Vilniusu o nič menej pútavé určite nie je ani druhé najväčšie mesto Kaunas.

Od hlavného mesta tri desiatky kilometrov smerom na západ objavíte Trakai, hrad netradične postavený uprostred jazera Galvé. Jedinečnosť litovskej prírody nájdete v Národnom parku Aukštaitija.    

Najjužnejší a zároveň najväčší z troch pobaltských štátov s necelými 3 miliónmi obyvateľov je členskou krajinou Európskej únie od 1. mája 2004. Prezidentkou je už druhé volebné obdobie bývalá ministerka financií Dalia Grybauskaitėová.

Katolíci v krajine

V Quedlinburskej kronike sa spomínajú v roku 1009 boje medzi pohanmi a arcibiskupom Bonifácom, ktorého poveril poľský kráľ Boleslav Chrabrý (967 – 1025), aby na území kmeňov Jotvínov rozšíril kresťanstvo.   

Litva má najväčšie zastúpenie katolíkov v Pobaltí. Žije ich tam približne dva milióny, čo predstavuje okolo 77 percent z celkovej populácie. Patrónom Litvy je krakovský princ sv. Kazimír (1458 – 1484).

Počas najväčšieho politického teroru v Sovietskom zväze v 40. a 50. rokoch 20. storočia zomrelo veľa katolíkov za vieru. Na pahorku približne 25 kilometrov od mesta Šiauliai sa nachádzajú tisícky krížov.

Hora krížov dodnes nie je len kresťanským pútnickým miestom, ale aj symbolom odporu Litovčanov voči bývalému ateistickému režimu. A hoci ich niekoľkokrát na pokyn mocných buldozéry zrovnali so zemou, Litovčania ich znovu postavili.

Zaujímavosťou je, že tento malý štát má v súčasnosti dvoch emeritných kardinálov, a to Audrysa Juozasa Bačkisa a na poslednom konzistóriu kreovaného kardinála, jezuitu Sigitasa Tamkevičiusa, SJ. Práve  emeritný arcibiskup Arcidiecézy Kaunas Tamkevičius strávil desať rokov v gulagu na Sibíri.

Pápež František ho často spomína a dáva ako hrdinský vzor vyznania viery. Otec Rastislav Dluhý je s ním často v kontakte a rád od neho prijíma duchovno-pastoračné usmernenie.

Rozdelenie diecéz a zastúpenie duchovných komunít

Aktuálne cirkevnú štruktúru v krajine tvoria Vilniuská a Kaunaská cirkevná provincia, pričom v rámci nich sa nachádzajú dve arcidiecézy, päť diecéz a vojenský ordinariát.

Vilniuská arcidiecéza (založená v roku 1387) - arcibiskup Gintaras Grušas, pomocný biskup Darius Trijonis. Do nej patria sufragánne diecézy: Kaišiadoryská - biskup Jonas Ivanauskas a Panevėžyská - biskup Linas (Genadijus) Vodopjanovas, OFM.    

Kaunaská arcidiecéza (založená v roku 1417) - arcibiskup Kęstutis Kėvalas. Jej súčasťou sú sufragánne diecézy: Šiauliaiská - biskup Eugenijus Bartulis, Vilkaviškiská – biskup Rimantas Norvila a Telšiaiská - biskup Algirdas Jurevičius.

Len v hlavnom meste Vilnius nájdete takmer tridsať kostolov a kaplniek. Mnohé z nich však počas obdobia totality boli znesvätené, využívané na iné výlučne svetské účely, ako napríklad sklady, múzeá, či dokonca športové haly.  

V krajine je síce menej činných rehoľných spoločenstiev ako napríklad u nás, no napriek tomu tam pôsobia bratia benediktíni, dominikáni, jezuiti, joaniti, kapucíni, františkáni, františkáni konventuáli, ale tiež bratia z Tiberiády.

Medzi ženské rehole, ktoré v Litve pôsobia, patria františkánky Božského Srdca Ježišovho, sestry eucharistického Ježiša, benediktínky, karmelitánky, sestry Nanebovzatia, Kongregácia Svätej rodiny, Kongregácia sv. Alžbety, Apoštolské sestry sv. Jána, Spoločensvo Brány rannej zornice, Spoločenstvo sv. Terézie z Lisieux. A navyše aj františkánski a dominikánski terciári.

Fungujú tiež základné a stredné cirkevné školy, najmä gymnáziá. Katolícka univerzita v krajine doteraz nie je.