Najstarší chrám v Bratislave môžete spoznať aj v 3D

Vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave otvorili v letných mesiacoch výstavu, ktorá okrem expozície historických artefaktov ponúka aj 3D virtuálny výlet do dejín najstaršieho chrámu v hlavnom meste.
Ján Lauko 12.08.2020
Najstarší chrám v Bratislave môžete spoznať aj v 3D

Bratislavčania i návštevníci nášho hlavného mesta si v posledných mesiacoch mohli všimnúť, že kostol na Františkánskom námestí prechádzal obnovou. Tá sa týkala najmä chrámovej veže, no okrem toho v kostole pribudla aj výstava predmetov spojených s históriou tejto vzácnej sakrálnej pamiatky.

Čo bolo pre františkánov podnetom na jej otvorenie? Pýtali sme sa správcu bratislavského františkánskeho kostola, brata Silvestra Michala Poliaka OFM.

„Ľudia, ktorí už navštívili náš Kostol Zvestovania Pána, mi dajú určite za pravdu, že patrí k jedným z najkrajších a svojou históriou aj najvýznamnejších klenotov v Bratislave. Veď nakoniec jeho konsekrácia sa uskutočnila už v roku 1297. Ide teda o najstarší dodnes fungujúci kostol v Bratislave,“ vysvetľuje.

Od svojho vzniku bol tento chrám svedkom mnohých historicky zdokumentovaných slávností, na ktorých sa používali rôzne hodnotné liturgické predmety. Tie sa nakoniec ako cenný inventár kostola uchovávali v chrámovom depozitári, kde k ich obdivu nemala verejnosť žiaden prístup.

„A preto sa myšlienka zriadiť výstavu cenných liturgických predmetov chrámu stala jedným z pridružených cieľov projektu Monumentis, ktorý bol zameraný na opravu kostolnej veže,“ poznamenáva brat Silvester.

Podieľali sa na nej odborníci

Vystavované liturgické predmety boli umiestnené do priestorov novovytvorenej chrámovej klenotnice. Na jej odborné zriadenie oslovili historičku umenia Alenu Piatrovú, ktorá v spolupráci s ďalšími odborníkmi vybrala vhodné liturgické predmety a historické dokumenty, ktoré sa po reštaurovaní a zdokumentovaní stali centrálnymi prvkami celej výstavy.

„Aj týmto spôsobom chcem vyjadriť Alene Piatrovej a jej kolegom veľké poďakovanie. Uvedomujem si totiž, že bez ich odborného a v mnohom inšpirujúceho prístupu by táto výstava nevznikla,“ ďakuje správca bratislavského františkánskeho kostola.

Čo výstava ponúka

Poďme sa teda pozrieť, čo návštevníkov čaká na výstave. Expozícia je situovaná na viacerých miestach. Okrem prehliadky samotného interiéru kostola a jeho priľahlých kaplniek si návštevníci môžu v krížovej chodbe kostola pozrieť niekoľko segmentov novej výstavy.

„Prvou časťou je meniaci sa súbor panelov, ktoré postupne prezentujú históriu a súčasnosť Rehole menších bratov františkánov na Slovensku, ako aj v susednom Maďarsku. Hneď nato nadväzuje niekoľko vitrín, ktoré okrem známej sošky Jezuliatka s originálnymi textíliami ponúkajú aj viaceré kópie najstarších písomných dokumentov kostola a kláštora (napríklad zakladajúcej listiny kláštora či buly o udelení odpustkov pre návštevníkov kostola), ako i časť vzácneho pohrebného pluviálu,“ približuje brat Silvester.

Poslednou časťou výstavy v krížovej chodbe je interaktívna dotyková plocha, ktorá návštevníkov prostredníctvom videí a obrázkov podrobnejšie oboznámi s interiérom a exteriérom kostola, jeho priľahlými kaplnkami, kryptou, neogotickou vežou a jej rekonštrukčnými prácami, ako i s niekoľkými vzácnymi liturgickými predmetmi kostola.

V klenotnici je aj kadidelnica z 13. storočia

Ako sme už spomínali, liturgické predmety návštevníci môžu na vlastné oči vidieť v ďalšej časti výstavy, ktorá sa nachádza v novozriadenej chrámovej klenotnici.

„Je tam umiestnených niekoľko vzácnych kalichov, cibórií, monštrancií, relikviárov a liturgických odevov z neskorogotického, barokového a klasicistického obdobia. Najstarším a asi jedným z najvzácnejších predmetov výstavy je kadidelnica, ktorá pochádza z roku 1208,“ vymenúva správca kostola niektoré zo vzácnych vystavovaných artefaktov.

Pre návštevníkov je v chrámovej klenotnici pripravená aj vychytávka, ktorá prináša zážitok zo spojenia dávnej histórie s najmodernejšími technológiami. Je tam totiž umiestnená 3D virtuálna prehliadka, ktorá prostredníctvom špeciálnych elektronických okuliarov umožňuje virtuálne prejsť kostolom, kaplnkami, prezrieť si zblízka interiér a exteriér veže s procesom jej rekonštrukcie a mnohé iné.

Bude sprístupnená i veža?

Okrem 3D projekcie veže Kostola Zvestovania Pána plánujú františkáni v budúcnosti aj fyzický prístup do jej priestorov?

„Samozrejme, jednou z hlavných súčastí realizácie opravy veže bolo, aby si jej zrekonštruovaný interiér mohli návštevníci osobne pozrieť, a to aj s teraz novoodhalenou freskou Ježiša v Getsemanskej záhrade. Umožniť to má novovytvorené drevené schodište, ktoré vedie až k samotnému kostolnému zvonu svätého Jakuba Mladšieho, odkiaľ budú mať návštevníci príležitosť pozrieť si panorámu Bratislavy. Interiér veže s jej vyhliadkou bude verejnosti sprístupnený, hneď ako sa ukončia posledné technické a administratívne úpravy,“ približuje brat Silvester.

Panorámu Bratislavy si návštevníci môžu vychutnať už teraz, a to práve vďaka 3D virtuálnej realite, ktorá tento zážitok dokáže ponúknuť veľmi živým spôsobom.

Poznanie histórie ukrytej vo vzácnom chráme

Výstava, ako aj celý kostol s jeho kaplnkami sú návštevníkom sprístupnené počas leta, teda až do konca augusta. Od pondelka do piatka si ich môžete pozrieť v čase od 10.30 do 16.00. V mesiacoch mimo letnej sezóny sa otvárací čas výstavy zúži. Konkrétne zmeny, ako aj spôsob objednania individuálnej prehliadky nájdete na webovej stránke www.frantiskani.sk.

„Aj touto cestou chcem všetkých čitateľov Katolíckych novín veľmi srdečne pozvať, aby spolu so svojimi rodinami či priateľmi prišli navštíviť náš vzácny františkánsky Kostol Zvestovania Pána, ktorý aj vďaka novootvorenej výstave chce všetkým ponúknuť poznanie krásy histórie, ktorá je v ňom ukrytá. Budeme sa tešiť na vašu návštevu u nás,“ pozýva brat Silvester Michal Poliak OFM.