Narcizmus je ako vírus

Akosi v krútňave pandemickej doby sme zabudli na iné vírusy, ktoré nás ohrozujú. Jedným z nich je „selfie vírus“, ktorý exponuje v narcizme. Venujme mu trochu pozornosti. Patologický stav charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu vytesňuje pozornosť len na prezentáciu vlastného imidžu. Je riziko, že si prestaneme všímať nielen iných, ale tiež Božie impulzy.   
Peter Slovák 03.05.2021
Narcizmus je ako vírus

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Taliansky kardinál, teológ a rehoľník Rádu menších bratov kapucínov Raniero Cantalamessa píše: „Žijeme v civilizácii, ktorá je celá zameraná na vonkajšok, na to, čo je mimo. Človek vysiela svoje sondy až na hranicu slnečnej sústavy, no vo väčšine prípadov nevie vôbec nič o tom, čo je v jeho srdci.“   
 

Nie vždy je triumfom


Je narcizmus znakom doby? Do značnej miery môže ísť aj o dôsledok zmien výchovných štýlov rodičov. Dieťa sa ocitlo na piedestáli pozornosti a obdivu. Nevyvážený pomer vzťahu rodič verzus dieťa sa, žiaľ, neskôr podpisuje pod znižujúcu sa citlivosť dospievajúceho k potrebám iných.

Empatickí ľudia sú v materiálnom vnímaní považovaní za menejschopných. Naopak, narcisti, indisponovaní vcítiť sa do postavenia druhých, sa spravidla vedia lepšie presadiť. Majú vyššie sebavedomie, v práci sú priebojnejší, navonok úspešnejší a prisudzuje sa im akási „charizma“.

Pre ľudí naokolo sú však doslova katastrofou, pretože blízkych dokážu doslovne psychicky vyžmýkať a využívať, ba v hraničných situáciách až zneužívať ich láskavú povahu a priateľskú otvorenosť. 

No v každom prípade ani disponovanosť narcizmom zďaleka nie je výhra. Dokonca pre jeho nositeľa môže byť väzením. Nezriedka zlyháva vo vzťahoch, a keďže nevie vnímať vlastnú slabosť a chyby, stáva sa osamoteným hráčom.

Chýba mu sebapresah, aby pochopil, že nestačí len hrať na pragmatizmus. Nie vždy totiž prináša človeku víťazstvo. 
 


Máme viac ako alternatívu


Často v súčasnosti počúvame okrídlenú frázu manažérov, obchodníkov či politikov: Máme alternatívu. Len sa pridajte k nám a vyberte si nás.

Exemplárny príklad manipulácie. Narcisti počas života manipulujú vzťahy okolo seba. Profilujú sa z nich osobnosti viac či menej latentného diktátorského typu.

Sú hluční a bohatým komunikačným diapazónom sa usilujú navodiť, že im ide o nás. Buďme si istí, že opak je pravda.

Istý kňaz, ktorý sa za múrmi väzenia pastoračne venoval odsúdeným, povedal: „Všimol som si, že ľudia  vo svete bez jazvy na povesti sú oveľa nebezpečnejší ako tí, ktorí zlyhali a odpykávajú si svoj trest. Azda aj preto, že stratili ilúziu o sebe a svojej dokonalosti.“
 
Nuž, kus pravdy na tom asi bude. Manipulátor narcistického typu nemá rád pokoj, čas na zamyslenie a už vôbec nie na priznanie si chyby. Vírus narcizmu sa tak šíri ďalej.

A pritom existuje dostupné „antivirotikum“. Jeho účinky svätá Matka Tereza opisuje takto: „Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“