Naši najmenší nás potrebujú

Ochrániť deti a ich matky pred vyžiadaným potratom a vytvoriť účinnú sieť pomoci a informačného systému, aby sa o pomoci a podpore dozvedela každá tehotná matka v núdzi. To sú ciele 3. národného pochodu za život, na ktorý pozývame 22. septembra 2019 v Bratislave.
Marek Michalčík 05.09.2019
Naši najmenší nás potrebujú

Ochrana a dôstojnosť každého človeka je misiou tretieho národného pochodu. Snímka: archív Národného pochodu za život

„Misiou pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť, aby bol chránený život a dôstojnosť každého človeka. To chceme dosiahnuť splnením týchto dvoch cieľov,“ hovorí Marek Michalčík, ktorý v spolupráci s desiatkami ďalších ľudí zabezpečuje prípravy pochodu.

„Chceme dosiahnuť spoločenskú i zákonnú ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Žiadny človek nie je iba číslo, každý potrat je tragédia, ktorej sa dá predísť. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Aj nenarodené deti sú takí istí ľudia ako my, len im musíme dovoliť rozvinúť svoj potenciál,“ pokračuje prolife aktivista.

Za najmenších z nás
Už po tretíkrát je iniciátorom a organizátorom pochodu Konferencia biskupov Slovenska. Chystá ho spolu s neziskovou organizáciou Kanet. Do príprav sa zapája aj viacero ďalších organizácií, hnutí a jednotlivcov z celého Slovenska.

Témou je myšlienka Za najmenších z nás. Zdôrazňuje, že nenarodené deti sú také isté ľudské bytosti ako všetci, a preto im patrí rovnaká ochrana života a zdravia.

Aktívne ho podporuje modlitbová a pôstna reťaz, do ktorej sa dá stále zapojiť. „Modlitba a pôst sú najmocnejšími darmi, ktoré nám dal Pán na premáhanie protivenstiev, ktoré sú nad naše sily.

Takým je aj kultúra smrti, ktorá dovoľuje ničiť životy najbezbrannejších a najnevinnejších ľudských bytostí – nenarodených detí,“ vysvetľuje kňaz Dušan Škurla, zodpovedný za duchovnú sekciu tímu Národného pochodu za život.

Je zároveň spolutvorcom verejnej kajúcej pobožnosti za nenarodené deti. „Pokánie je najlepším začiatkom na to, aby sa mohla zmeniť situácia nenarodených a postoj verejnosti k nim. Preto sme sa rozhodli počas prípravy Národného pochodu za život pripraviť podklad pre verejné odprosenie za hriechy voči nenarodeným deťom a podnietiť miestne komunity k ich uskutočneniu.

Veď len za minulý rok sa v dôsledku umelého potratu nedožilo svojho narodenia vyše 6 000 detí, od roku 1956 je to už jeden a pol milióna nenarodených detí,“ približuje Dušan Škurla. Organizátori pripravili rôzne formy modlitieb na úmysel ochrany života, mobilnú aplikáciu, modlitebník a ďalšie motivačné materiály. Do príprav sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci.

„Ako ukazuje história, väčšina dobrovoľníkov sa prihlásila 2 - 3 týždne pred podujatím. Aktuálne máme okolo 250 zaregistrovaných dobrovoľníkov, budeme ich potrebovať približne 1 000. Zapojiť sa môžu do viac než 20 tímov. Všetky informácie nájdu na webe pochodzazivot.sk,“ povzbudzuje k účasti Marek Michalčík.

Hlavná zmena – zmena trasy
Na dva predošlé pochody, ktoré sa konali v Košiciach (2013) a v Bratislave (2015), prišlo spolu vyše 150 000 ľudí. V svojom čase boli najväčšími verejnými zhromaždeniami od roku 1989.

Tretie takéto zhromaždenie za právo na život nenarodených na Slovensku sa uskutoční na Námestí slobody a nie na Námestí SNP v Bratislave. „Po tom, ako nám vedenie hlavného mesta Bratislavy tlmočilo svoju prosbu o zmenu trasy pochodu, pretože zablokovaním Námestia SNP by hrozil dopravný kolaps, pristúpili sme k rokovaniam.

Nesúhlasili sme s odsunom podujatia na perifériu mesta, ale hľadali sme také riešenie, ktoré by nám umožnilo zachovať charakter podujatia a zároveň zásadne znížilo obmedzenia v doprave. Vďaka veľkému úsiliu a profesionalite mojich kolegov z prípravného tímu a vďaka ústretovosti mesta sa nám podarilo nájsť alternatívne riešenie,” objasnil hlavný koordinátor pochodu Marek Michalčík.

Nová trasa pochodu povedie z Námestia slobody na Námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Štefánikovu, Šancovú, Štefanovičovu ulicu a ukončí sa na Námestí slobody.

Hoci je deň samotný pochod v nedeľu, do hlavného mesta sa oplatí prísť už o deň skôr. V sobotu 21. septembra sa začnú desiatky podujatí sprievodného programu. Na Hlavnom námestí bude počas celého dňa znieť hudobná produkcia. Na pódiu vystúpi Zahrajko zo Spievankova, skupiny Timothy, PiarMusic a Lámačské chvály.

V blízkosti Hlavného námestia bude prebiehať Veľtrh života, na Malej scéne prednášky a diskusie v štýle prednášok TEDx. Jedno z hlavných vystúpení spojené s diskusiou bude mať Susan Thayerová - bývalá manažérka kliniky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo v USA, ktorá prešla na prolife stranu.

Sobotný program vyvrcholí večernou bohoslužbou o 18.00 v Katedrále svätého Martina a následne hudobno-slovnou dramaturgickou kompozíciou Život ma chytá za srdce v Incheba Expo Bratislava o 20.00.

„Výhodou sprievodného programu je, že všetky podujatia sú v pešom dosahu v centre mesta a jeho najbližšom okolí. Garantujem, že každý, kto príde na Národný pochod za život od soboty, zažije víkend plný zážitkov, povzbudenia, priateľstva, jednoducho víkend pravej človečiny, ktorá k ochrane života patrí,” povedal Marek Michalčík.

Aby si mohli účastníci vychutnať aj sprievodný program, organizátori pripravujú ubytovanie na školách. „S ubytovaním pre účastníkov z východného a zo stredného Slovenska budú môcť pomôcť tiež Bratislavčania a ľudia z blízkeho okolia. Všetci, ktorí chcú týmto spôsobom pomôcť, sa môžu ozvať na kontakty pochodu,“ dodal.

Celý program vyvrcholí nedeľným Národným pochodom za život, ktorému bude predchádzať špeciálny program na Námestí slobody so začiatkom o 13.30.