Odvaha je viac ako len guráž

Človek aj napriek prekážkam sa zvyčajne usiluje splniť si individuálnu povinnosť, nevzdávať sa pri dosahovaní dôležitého cieľa a vytrvať pri rozpoznanom dobre aj v nebezpečenstve či ťažkostiach. Niektorí ľudia to označujú ako guráž. Tá však nemá takú trvácnosť ako odvážnosť, ktorá sa zakladá na pevnej vôli. 
Peter Slovák 07.06.2021
Odvaha je viac ako len guráž

Majme odvahu vždy hľadať správnu cestu. Ilustračná snímka: Peter Slovák

Guráž ustupuje, keď sa zmenšuje pôsobenie telesných či psychických stimulov, ktoré ju vyvolávajú. Odvaha je stálejšia, pretože pramení zo slobodného racionálneho rozhodnutia i napriek pociťovanému strachu postaviť sa za správnu vec. 

Ernest Thompson Seton (1860 – 1946), ilustrátor a spisovateľ, ovplyvnil priekopníkov skautingu v Amerike a neskôr aj v Európe. Pochádzal z Anglicka, no jeho škótski rodičia sa presťahovali do Kanady. Popri štúdiu pozoroval a kreslil zvieratá v lesoch provincie Ontario, kde pochopil, čo je to odvaha: „Odvaha nie je, že sa nebojíš. Odvaha je, že ideš ďalej, i keď sa bojíš.“ 
 

Jednoduché pravidlá odvážneho človeka


Existuje hneď niekoľko konkrétnych prejavov odvážneho správania, „definujúcich“ človeka s dispozíciami naň. Primárna je odvaha žiť vlastný život a nie život niekoho iného. Odvaha znamená nepremýšľať nad tým, kto si čo o nás myslí.

Odvaha je, keď si vieme v živote stanoviť cieľ v súlade s Božími prikázaniami, ktoré sa v profánnom prostredí charakterizujú ako morálne zásady.

Odvaha je, keď svojím konaním neubližujeme ostatným a usilujeme sa korigovať vlastné správanie, nálady a individuálne psychické rozpoloženie, aby ním netrpeli ľudia naokolo.

Odvaha sa skrýva v odhodlaní, v zodpovednej práci, v pevnej vôli a vo vytrvalosti. 
 

Potrebujeme aj duchovnú odvahu


Francúzsky básnik, prozaik a dramatik Victor Hugo (1802 – 1885) povzbudzuje: „Majte odvahu pre veľké bolesti a trpezlivosť pre tie najmenšie; a keď prácne vykonávate svoju každodennú úlohu, choďte spať v pokoji. Boh je hore.“

Nik z nás nie je chránený pred životnými ťažkosťami a bolesťou. Podstatné je, ako ich s Božou pomocou vyzveme na zdolanie.

Pravá odvážnosť nie je synonymom opovážlivej smelosti či ľahkovážnosti, ktoré sa vyznačujú neuváženým vrhaním sa do nebezpečenstiev.

Pre kresťana to znamená i napriek pádom a zlyhaniam vstať a ísť ďalej. 

Bývalý premiér Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Winston Churchill (1874 – 1965) sa počas ťažkých chvíľ druhej svetovej vojny vyjadril: „Úspech nie je konečný, neúspech nie je fatálny. Odvaha pokračovať je tá, ktorá sa počíta.“

V týchto slovách spočíva vitalita aj duchovného života. Nie rezignácia, ale odvaha začať znovu. Na to však guráž nestačí, potrebujeme duchovnú odvahu a odhodlanie. Rozhodne to neoľutujeme.

Svätý Ján XXIII. vyzýva: „Odvahu! Boh nezomiera a Kristove prísľuby sú nezrušiteľné. Pánova milosť je s nami, s ňou sme pripravení čeliť každému zlu.“ Odvahu teda potrebujeme v bežnom i duchovnom živote. Oproti svetu však máme výsadu. Súhlasíte?