Panna Mária bola zobrazovaná od najstarších čias

Dnes slávime v Katolíckej cirkvi sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Božia Matka je nám ľuďom mimoriadne blízka a možno aj preto je často zobrazovaná. Položili ste si niekedy otázku, ktorý jej obraz patrí k najstarším na svete? Viac sa o tom dočítate v nasledujúcom článku.
Ľudovít Malík 15.08.2019
Panna Mária bola zobrazovaná od najstarších čias

Najstaršie zobrazenie Madony je datované do 3. storočia a nachádza sa v Ríme, dvadsať metrov pod zemou, na jednej z klenieb Katakomb sv. Priscilly. Nachádzajú sa na Via Salaria a nad nimi je starobylá Bazilika sv. Silvestra.

Ide o zobrazenie, ktoré je širokému publiku prakticky neznáme. Historici a archeológovia, ktorí preskúmali každý štvorcový centimeter tohto zobrazenia v katakombách vykopaných počas Diokleciánovho prenasledovania, sa ale zhodujú v tom, že ide o jedno z najstarších zobrazení Panny Márie.

Madona s Dieťaťom
V Priscilliných katakombách v posledných mesiacoch nainštalovali nové osvetlenie. Táto malá freska, ktorá sa nachádza na strope jednej z ník, kde bol pravdepodobne hrob mučeníka, teraz môže jasnejšie zažiariť.

Na omietke je namaľovaná Madona, ktorá sedí a na kolenách má Dieťa. Vedľa nej je prorok, ktorý v ľavej ruke drží zvitok a pravou rukou ukazuje na hviezdu. Pravdepodobne ide o Balámovo proroctvo z Knihy Numeri: „Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela“ (Nm 24, 17).

Vďaka štýlu maľby a umiestneniu fresky (v počiatočnej časti cintorína) je vek maľby datovaný na koniec druhého a do začiatku tretieho storočia po Kristovi. Prevláda názor, že ide o najstaršie zachované zobrazenie Madony s Dieťaťom Ježišom.

Katakomby
Priscilline katakomby sú na Via Salaria so vstupom oproti Villa Ada. Ich meno je pravdepodobne odvodené od ženy, ktorá darovala pozemok pre kresťanský cintorín, alebo bola ich zakladateľka. Na cintoríne sa zachoval nápis, ktorý hovorí o Priscille, príbuznej so senátorskou rodinou Acilii.

Katakomby začali hĺbiť v druhom storočí. V piatom storočí dosiahli svoju dnešnú štruktúru a ich rozloha je 13 kilometrov podzemných chodieb. V staroveku boli nazývané aj ako Kráľovná katakomb, pretože v nich boli pochovaní mnohí mučeníci.