Pastoráciu robia online

Život vo farnostiach sa pred pár mesiacmi výrazne obmedzil. Kým predtým sa kňazi so svojimi veriacimi stretávali denne, teraz je ich komunikácia ohraničená internetovými médiami. Poniektorí vysielajú sväté omše cez youtube, komunikujú s veriacimi cez sociálne siete, nahrávajú krátke videá so zamysleniami alebo pridávajú vtipné a poučné myšlienky.

Anna Stankayová 20.01.2021
Pastoráciu robia online

Online svätá omša síce nie je plnohodnotnou náhradou za osobnú účasť na bohoslužbe, je to však užitočná forma šírenia evanjelia. Ilustračná snímka: profimedia.sk

„Situácia je ťažká na obidvoch stranách. Na strane veriacich, že nemajú prístup k sviatostiam ako v bežných okolnostiach. Na strane kňazov, že sme do istej miery odlúčení od veriacich a nemôžeme im plnohodnotne slúžiť.

Na túto situáciu sa môžeme pozerať akoby bez nádeje a, žiaľ, niektorí kňazi aj veriaci takýto postoj zaujali, alebo to môžeme vnímať ako výzvu a snažiť sa hľadať nové možnosti, ako duchovne žiť; my kňazi ako v týchto podmienkach robiť pastoráciu.

Veď Cirkev bola vo svojej histórii v omnoho náročnejších situáciách,“ hodnotí farár Milan Puškar z bratislavskej farnosti Lúky.

Spolu s ďalšími mnohými kňazmi patrí k aktívnejším duchovným, ktorí nesedia so založenými rukami, kým sa pandémia skončí, ale snažia sa byť svojim farníkom nápomocní aj v týchto časoch. Takým je aj František Trstenský z kežmarskej farnosti:

„Aj z duchovného hľadiska ide o núdzový stav. V mnohých oblastiach nemôžeme hovoriť o plnohodnotnej náhrade. Sledovanie svätej omše cez médiá nie je a nikdy nebude porovnateľné s osobnou účasťou na svätej omši. Duchovné sväté prijímanie nie je to isté ako reálne prijímanie Eucharistie. Na rozhrešenie hriechov potrebujeme osobnú prítomnosť kňaza.“

Láska nám ukazuje nové cesty

Krupinský farár Marián Bublinec hovorí, že síce sú kostoly, pastoračné centrá a vôbec všetko zavreté, sú aj výnimky, ktoré kňazov dostávajú k veriacim.

„Okrem modlitby, ktorá nás môže denne spájať, môžeme využívať rozličné médiá, ktoré nás k ľuďom približujú. Dôležité je naplniť ich myšlienkou, láskou, pretože ľudia cítia aj to, keď im píšeme veci s láskou.

A práve láska a iba láska je kreatívna a ukazuje nám nové a nové cesty. Ktosi to pekne povedal, že keď sa zavrú jedny dvere, vždy sa otvoria aj iné, nové, o ktorých sme ešte nevedeli.“

Trochu živého kontaktu s farníkmi kňazom umožňujú individuálne stretnutia za dodržiavania všetkých protipandemických opatrení. Podľa bratislavského kňaza Milana Puškara tak môžu veriacim vyslúžiť sviatosti, vypočuť ich alebo im inak duchovne poslúžiť.

„Ďalšou veľmi dobrou pomôckou sú sociálne siete, kde vieme urobiť stream, rôzne príhovory či zamyslenia. Na našom farskom facebooku uverejňujem takéto videopríhovory, na ktoré veľmi dobre reagujú naši veriaci. Veľmi pozitívne prijali a uvítali videopríhovor s požehnaním príbytkov a na ďalšiu nedeľu obnovenie krstných sľubov, na sviatok Krstu Krista Pána.

Podobné sme uverejňovali aj počas Veľkonočného trojdnia. Je pre mňa príjemným prekvapením, keď dostávam spätnú väzbu nielen od vlastných farníkov, ale aj z rôznych kútov Slovenska. Myslím si, že práve sociálne siete zohrávajú pozitívnu úlohu v súčasnej nesviatostnej pastorácii.“

Kežmarský farár to vidí podobne a aj ostatných kňazov povzbudzuje, aby mali odvahu prevziať i dobré veci tohto sveta. „Blogovanie, podcasty, webstránky, streamovanie sú svetské výrazy a nástroje, o ktorých sa presviedčam, že môžu byť veľmi užitočné pri šírení evanjelia.

V tom chcem držať, ako sa hovorí, ruku na pulze dňa, aby sa Pánovo slovo čím viac šírilo,“ vysvetľuje František Trstenský. Napokon rodinám, nielen tým v jeho farnosti, odporúča, aby prežívali jednotlivé liturgické obdobia a žili tým, čím žije Cirkev.

„Ak sa slávi Nedeľa Božieho slova, tak ju slávme aj v rodine, ak je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, tak sa modlime aj v našich rodinách. Blíži sa Pôstne obdobie a pre nás je to výzva prežiť 40 dní takým spôsobom, že podrastieme v troch pilieroch duchovného života – v almužne, modlitbe a sebazaprení.“

Ráno začína humorom

Krupinčania majú každý deň od rána veselo. Úsmev na tvári im vyvoláva farár Marián Bublinec. Na farskú sociálnu sieť pridáva milé vtipy zakončené trefnou myšlienkou a povzbudením. Odkiaľ berie inšpirácie?

„Keď sa skoro ráno prebudím, pomodlím sa a potom hľadám nejaké vtipy na internete - aby boli smiešne a slušné, a to je dosť ťažké. Je veľmi veľa trápnych vtipov, no vždy sa niečo nájde. Niekedy mi aj ľudia pošlú, či by sa to nedalo použiť.

Potom sa v ňom snažím nájsť zrnko múdrosti a šikovní grafici to dotvoria vhodným obrázkom. Niekedy sa to vydarí. Vďaka Bohu. Zdá sa mi, že humor a úsmev sú v tejto dobe skutkom duchovného aj telesného milosrdenstva,“ tvrdí krupinský duchovný pastier.

Na kežmarskej farskej stránke pravidelne pribúdajú blogy i podcasty o aktuálnych témach či sviatkoch. Prvým zdrojom duchovnej sily a inšpirácie je pre ich tvorcu ako kňaza Eucharistia, modlitba a čítanie Božieho slova.

„Ďalej sa snažím vnímať znamenia čias. Je tu skúsenosť kňazov a farností na Slovensku, ale aj v iných krajinách, ktoré taktiež zasiahla korona. Je predsa múdre dať sa inšpirovať tými, ktorým sa tieto aktivity osvedčili. Nemusíme sa báť ani neúspechu.

Cirkev nie je povolaná byť úspešná, ale verná evanjeliu. Nie každá aktivita musí mať ohlas alebo zaujať. Našou úlohou je slovami apoštola Pavla sadiť, polievať, ale vzrast dáva Pán,“ dodáva František Trstenský.