Podeľme sa a pomôžme dobrej veci

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 45). Ježiš v tomto výroku hovorí aj o deťoch z detských domovov, osamelých rodinách v kríze, obetiach násilia či tehotných matkách bez domova. Práve pre nich vznikla aktivita Poďeľme sa!
Anna Brillová 27.03.2019
Podeľme sa a pomôžme dobrej veci

V Košiciach rozdávajú už niekoľko rokov pôstnu polievku košický arcibiskup Bernard Bober a pomocný biskup Marek Forgáč. Snímka: archív KHŽS

Nie je to ojedinelý prípad, keď sa matka s deťmi, ktoré týral muž, ocitla na ulici. Keď matka musela ujsť z domu so svojimi piatimi deťmi, aby nezostali bez strechy nad hlavou, bolo treba konať. Po viacerých telefonátoch sa predsa našla izba v neziskovom zariadení, do ktorej sa rodina mohla nasťahovať.

Ale takéto šťastie v nešťastí nie je bežné. Na zlepšenie tejto situácie je určená aj zbierka Podeľme sa!

Pomôcť môže každý
Ak môžeme niekomu pomôcť a máme na to, tešíme sa. Ale ešte viac nás teší, keď môžeme pomôcť, aj keď na to nemáme.

Ako? Úplne jednoducho. Podelíme sa s tým, s čím sa môže podeliť väčšina ľudí a čo je aj jedným z hlavných atribútov pôstu – obmedzením sa v jedle. A to, čo tým ušetríme, venujeme núdznym. Táto myšlienka rezonovala aj pri zrode projektu Podeľme sa!

V jednu pôstnu nedeľu navaria šikovné farníčky pôstnu polievku, ktorú ponúkajú po svätých omšiach veriacim za dobrovoľnú cenu slávnostného nedeľného obeda. Výťažok sa pošle na dobrú vec.

Nápadom sa medze nekladú
Možnosti prispenia nie sú obmedzené len na pôstnu polievku. Môžu to byť aj pôstne raňajky. Namiesto polievky sa tiež môže zorganizovať benefičné predstavenie či koncert, tak ako to urobila mládež v Žiline.

V Drietome, s požehnaním pána farára, navarili výborný guláš, ktorý po svätej omši za dobrovoľný príspevok dostal každý podľa želania buď v miske, alebo v plastovom obale, ak chcel jesť doma.

V Senici sa o pôstnej polievke dozvedeli z Katolíckych novín, neváhali, navarili a svoje dojmy nám opísali takto: „Máme veľkú radosť, že sa nájdu ľudia, ktorí dávajú nielen zo svojho prebytku, ale z toho mála, čo majú. Štedrého darcu Boh odmení.“

V Richvalde sa na Štvrtú pôstnu nedeľu stretnú v kultúrnom dome, vypijú si čaj, kávu, pridajú koláčik a prežijú čas v príjemnej atmosfére spoločenstva, ktoré sa rado podelí príspevkom na projekt.

Mimo diania nestoja ani ľudia z farností, kde sa pôstna polievka nepodáva. Takúto polievku si namiesto nedeľného rezňa alebo vyprážaného kurčaťa či kačky môžete uvariť aj v svojej rodine a finančný rozdiel poslať priamo na účet, ktorý je osobitne zriadený na akciu Podeľme sa!

Zapojili sa aj biskupi
Do podujatia Podeľme sa! sa zapájajú kňazi aj biskupi. V Bratislave, v refektári milosrdných bratov, už niekoľko rokov rozdáva pôstnu polievku arcibiskup Stanislav Zvolenský s pomocným biskupom Jozefom Haľkom. Dokonca sa pridal aj riaditeľ priľahlej nemocnice a postupne sa pridávajú aj ďalší. V Košiciach rozdával polievku arcibiskup Bernard Bober a jeho pomocný biskup Marek Forgáč a tiež gréckokatolícky eparcha vladyka Milan Chautur.

V Trnave sa na pôstnej polievke zúčastnil arcibiskup Ján Orosch. V mnohých mestách a obciach to bola príležitosť na neoficiálne stretnutie sa biskupa či kňaza s farníkmi. Z Lučenca nám napísali: „Naši duchovní otcovia po všetkých svätých omšiach rozdávali výbornú hrachovú polievku. Do prípravy sa zapojili sestričky a dobrovoľníci z farnosti. Podujatie sa veľmi vydarilo, ľudia sa porozprávali s kňazmi a tiež medzi sebou.“

Komu ste už pomohli a komu pomôžete tento rok
Tento rok Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje už 13. ročník podujatia Podeľme sa! V ostatných dvanástich rokoch sa pomohlo dobudovať krízové centrá v Rajeckých Tepliciach, Kláštore pod Znievom, Malackách, Zvolene, Lučenci, Košiciach a podporila sa bezplatná celoslovenská Linka pomoci, na ktorú volajú matky v núdzi.

Prostriedky z Podeľme sa! tiež pomohli rodinám s deťmi v núdzi, obetiam násilia, sirotám, ľuďom na okraji spoločnosti a tiež deťom, ktoré vyrástli v detskom domove. Minuloročná zbierka vo výške 32 830 eur bola určená Nadácii DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov na dobudovanie a otvorenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach-Šaci. V liste napísali: „Milé ženy, matky a dobrodinci, z výnosov zbierky Podeľme sa! ste dali základ pre vznik piatich sociálnych centier, ktoré dnes nepretržite poskytujú pomoc a služby pre viac ako tristo klientov na Slovensku. Práve vďaka Vašej podpore sme mohli stovky jednotlivcov a desiatky rodín sprevádzať v ťažkých obdobiach ich života a byť im nápomocní na ceste k dôstojnému životu.“

Výťažok tohtoročnej zbierky pôjde na podporu dvoch projektov. Prvým bude Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave, ktoré poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená; niektoré boli týrané a zneužívané. Centrum poskytuje tiež liečebno-výchovnú starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo rodinám, ktoré zlyhali v svojej výchovnej funkcii.

Druhá časť zbierky je určená na dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný život štyrom rodinám (15 detí, celkovo 20 ľudí) a stane sa aj miestom pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva aj ďalším neubytovaným matkám s deťmi v krajnej núdzi.

Všetci sme pozvaní pomôcť v núdzi, pretože čokoľvek urobíme jednému z týchto Ježišových najmenších bratov, jemu urobíme (porov. Mt 25, 45). Preto pridajte sa aj vy a podeľte sa s núdznymi spolu s nami.

Katolícke hnutie žien Slovenska:
Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
e-mail: maria.demeterova@gmail.com, tel.: 0905 448 002
www.khzs.sk