Pôstne obdobie je príležitosťou na reštart

Nemôžeme sa stretať s rodinou? Nanovo objavujme hodnotu vzťahov a tešme sa na chvíľu, keď sa budeme môcť znova stretať. Nemôžeme si dopriať nejaké „potešenie“? Berme to ako príležitosť priblížiť sa k striedmosti. Ubíja nás nuda z uzavretia v domácnosti? Dajme priestor kreativite. Objavme, ako čo najlepšie prežiť Pôstne obdobie v čase koronakrízy.
Ľudovít Malík 25.02.2021
Pôstne obdobie je príležitosťou na reštart

Dajme do pohybu kreativitu, aby sme dobre využili čas celého dňa. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Obdobia krízy nemusia byť vnímané iba z pohľadu ťažkostí. Tento čas môže byť časom, keď sa zrodí nový svet, rozdielny životný štýl, nová mentalita, empatickejšia, solidárnejšia, kreatívnejšia a ukotvená v skutočných hodnotách.

Ako kresťania veríme, že Boh môže aj zo zla vyvodiť dobro, preto nepremeškajme túto príležitosť, ktorú nám dáva pandémia koronavírusu.

Taliansky laický misionár Adriano Sella, ktorý je autorom viacerých kníh a článkov, na svojom blogu ponúka dekalóg, ako čo najlepšie prežiť pôst vo svete obmedzení a zákazov vychádzania.

1. Získajme späť odolnosť, aby sme dokázali prekonať traumatizujúcu udalosť. Sme nútení ostať vo svojich domovoch kvôli zníženiu mobility. Tento stav prijmime ako príležitosť, ktorá nám pomáha lepšie spoznať náš domov.

Urobme z neho zdravé, krásne a ústretové miesto pre nás a naše rodiny. Zoči-voči ťažkostiam si nanovo zorganizujme domáci život.

2. Zriekajme sa ľudských vzťahov, aby sme nanovo objavili ich bohatstvo. Sme nútení zdržať sa spoločenských kontaktov, aby sme sa chránili pred nebezpečenstvom infekcie.

Prežime to ako dôležitú skúsenosť, aby sme pochopili, ako veľmi nám vzťahy chýbajú a aké dôležité sú pre život. Urobme to tak, aby sa stali šťastným spoločníkom nášho života pre dnešok a zajtrajšok.

3. Zastavme sa, aby sme sa znovu narodili. Konečne nás niečo zablokovalo a prelomilo životné tempo, ktoré je čoraz rýchlejšie a neľudskejšie.

Získajme stratené ticho ako terapeutický rozmer pre psycho-fyzickú a duchovnú pohodu. Prežívajme oddych ako chvíľu rozjímania, aby sme znovu našli priority dobrého života a pyramídu hodnôt.

4. Žime šťastnú striedmosť, a tak pochopíme priority života. Toto obdobie koronavírusu nás núti zaobísť sa bez mnohých vecí, ktoré nie sú podstatné.

Oddeľujme to, čo je skutočne dôležité, od toho, čo nie je. Oblečme sa do podstatných vecí, v prípade potreby používajme tie užitočné a zbavme sa povrchných a nepravých.

5. Dajme do pohybu kreativitu, aby sme dobre využili čas celého dňa. Zrazu sme sa ocitli s množstvom voľného času.

Snažme sa to využiť tým, že budeme kreatívni v domácich prácach, vo varení a tvorení diel v umeleckej, hudobnej a literárnej oblasti. Uvoľňujme kreativitu a podeľme sa o svoje výtvory.

6. Neplytvajme touto krízou, ale využime ju. Každá kríza, aj tá najťažšia, môže priniesť niečo dobré a revolučné. Žime súčasný okamih ako skvelú príležitosť na zmenu a prijímajme poučenia, ktoré môžu generovať nové ľudstvo a nový svet. Pamätajme, že semeno musí odumrieť, aby prinieslo ovocie.

7.Objímajme svet z okna nášho domu. Aj keď sme doma sami, necíťme sa opustení. Vyjdime na balkón, aby sme si na diaľku vymenili pozdrav so susedmi.

Používajme komunikačné technológie, aby sme sa porozprávali s členom rodiny alebo priateľom alebo aby sme sa zúčastnili na virtuálnom stretnutí. Preukazujme svoju blízkosť a spolupatričnosť na diaľku.

8. Znovuobjavme pomalosť pre ľudský rast. COVID-19 nás núti spomaliť a núti nás žiť pomalý život. Žijeme pomaly a prestávame behať, trápiť sa a napĺňať stresom.

Objavme pomalosť ako šťastný spôsob života, pretože nám pomáha vychutnať si každú chvíľu a oceniť aj tú najmenšiu udalosť. Pamätajme, matka zem nás učí, že medzi sejbou a žatvou musí ubehnúť veľa času.

9. Lepšie sa informujme, aby sme sa nestali obeťami falošných správ. Koronavírus nám dáva drahocenný čas na čítanie a štúdium. Venujme sa čítaniu a hľadajme pravdivé, slobodné a správne informácie. Zúčastňujme sa na online kampaniach na podporu sociálnej spravodlivosti v tomto našom chorom svete.

10. Zverme sa neviditeľnej ruke Boha, vďaka ktorej sa necítime sami. Pre túto dramatickú situáciu sa cítime krehkými, stratenými a možno aj zúfalými.

Zverme sa Bohu, ktorý nás nikdy nenechá osamotených, naopak, v najťažších chvíľach nás nesie dokonca na svojich rukách. Znovuobjavme tento podstatný vzťah, ktorý odníma všetok strach a napĺňa nás energiou na nový začiatok.

A na záver ešte jedna dobrá rada na Pôstne obdobie od Svätého Otca Františka. Ten v jednom zo svojich tvítov počas minuloročného pôstu uviedol:

„Pôst je vhodný čas, aby sme vytvorili miesto pre Božie slovo. Je to vhodný čas na vypnutie televízora a otvorenie Biblie. Je to vhodný čas, aby sme sa odpojili od mobilného telefónu a napojili na evanjelium.“