Pozerajme aj na život politika

Chýba len pár týždňov do volieb, no mnoho ľudí stále nevie koho voliť. Podľa čoho sa rozhodujete pri odovzdávaní svojho hlasu? Spýtali sme sa viacerých osobností.
Anna Stankayová 15.09.2023
Pozerajme aj na život politika

Snímka: archív eparchie Parma

MILAN LACH, SJ
POMOCNÝ BISKUP BRATISLAVSKEJ EPARCHIE

Viete, že som jezuita a v spiritualite sv. Ignáca z Loyoly je kľúčovou témou duchovné rozlišovanie. Jedno z pravidiel Duchovných cvičení hovorí o tom, že musíme dávať veľký pozor na to, ako sa v nás objavujú myšlienky. Aby sme si zvolili to, čo je dobré, musí začiatok, stred i koniec myšlienky smerovať k dobru.

To znamená, že sa nemôžeme uspokojiť s prvým podnetom, hoci by bol akokoľvek zaujímavý a lákavý, ale musíme skúmať aj to, akým spôsobom sa bude uskutočňovať a k čomu nás nakoniec privedie.

Vždy sa teda pozerám aj na život a správanie politikov počas ich celkového verejného pôsobenia (aj voči oponentom), a nielen na to, čo hovoria. Dnes sme v dobe, ktorá praje populizmu, ako o tom hovoril aj pápež František. No nie je to doba či politici, ktorí populizmus vytvárajú, ale aj očakávania voličov.

Všetci sa sťažujú na napätie a nervozitu v spoločnosti, ale zároveň vidíme, ako ľudí láka dravá kampaň, osočovanie a bezbrehé kritizovanie. Človek sa nemá dať slepo strhnúť vášňou, ale má prehlbovať čnosti.

Ináč nenájde pokoj a stane sa obeťou svojich pudových reakcií. Preto je pre mňa čerpanie zo spirituality zdrojom rozumnej voľby a vnútorného pokoja aj v mojom rozhodovaní v týchto nastávajúcich voľbách.

Snímka: Erika Litváková

HERMANA MATLÁKOVÁ
SMVS PUBLICISTKA

Musím sa priznať, že náš volebný systém mi nevyhovuje, keďže si vyberám zástupcov do parlamentu podľa odbornosti. Ak súhlasím s určitou stranou, nie vždy sa v nej nájdu fundovaní odborníci. Preto je pre mňa ťažké vybrať len jednu stranu, keď viem, že nemá odborníka na určitý problém alebo problematiku.

Osobne si vyberám podľa vzorca: odbornosť, morálny postoj daného zástupcu a región, v ktorom žijem. Pre kresťana sú voľby dôležitou súčasťou života, keďže sa rozhoduje o budúcom smerovaní krajiny.

Preto svoje rozhodnutie podporujem modlitbou. Tento rok som si vybrala novénu k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly. Myslím, že modlitba je tiež dôležitá súčasť rozhodovania.

Snímka: archív Romana Džambazoviča

ROMAN DŽAMBAZOVIČ
SOCIOLÓG

Pri rozhodovaní beriem do úvahy niekoľko pre mňa dôležitých skutočností. Politická strana, ktorej dám hlas, by ma mala osloviť tak svojím programom, ako aj konaním a činmi svojich členov a členiek.

V prvom rade by teda mala mať program, ktorý sa zhoduje s mojimi životnými hodnotami a princípmi, ktoré sú určujúce pre moju každodenne žitú realitu.

Nemenej je dôležité, aby predstavitelia a predstaviteľky politickej strany konali konzistentne s tým, čo proklamujú vo svojom programe. Ak by som to mal zhrnúť, tak to, čo ma zaujme, je práve „príbeh“, ktorý konkrétna politická strana ponúka v podobe princípov a minulého a súčasného správania svojich členov a členiek.

Snímka: Erika Litváková

KLEMENT TRIZULJAK
ARCHITEKT

Predčasné voľby ovplyvnia život na Slovensku zásadným spôsobom, preto pri rozhodovaní budem zvažovať nasledovné hľadiská: – trvalá politika na podporu stabilnej rodiny, – rozvoj konzervatívnych hodnôt v spoločnosti, predovšetkým v školstve a zdravotníctve, – ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva a umenia, – otvorenosť k spolupráci na demokratických princípoch, – proeurópska orientácia, – zdravé vlastenectvo – nie nacionalizmus. Dôležitým vylučujúcim kritériom bude pre mňa tiež: – využívanie korupčných praktík a zneužívanie moci, – zneužívanie kresťanských hodnôt na politické ciele.

Snímka: archív Vlasty Hochelovej

VLASTA HOCHELOVÁ
SPISOVATEĽKA A ŽURNALISTKA

Najskôr sa musím priznať, že patrím do skupiny nerozhodnutých voličov a že predvolebná atmosféra v spoločnosti ma postupne začala iritovať, vnášať do mňa nepokoj. Vyzerá to tak, že všetci sú proti všetkým, z predvolebných súťaží sa stala nekultúrna vojna.

Obviníš ty mňa, obviním ja teba, seba pochválim, teba zhodím, sklamal si národ, my nesklameme, okradol si ľudí, my nikdy nekradneme... Komu má veriť budúci volič? Mantinely slušnosti sú dávno povalené.

Tá naša slovenská politika je riadna divočina, znásobená národnými vášňami, a prehnojená toxickými sociálnymi sieťami, kde ktokoľvek v anonymite komukoľvek nadáva nevyberaným slovníkom.

Orientujem sa preto na základe kritérií, ako je postoj k demokracii, hlásenie k demokratickým a kultúrnym hodnotám Európskej únie, či je líder strany slušný, morálny a jeho prejav kultúrny, či si aj v jeho strane ctia širšiu toleranciu.