Svätý Jozef pomáha v hodine smrti

Každého z nás to čaká - posledný výdych. Nevieme, či v tej chvíli budú pri nás naši blízki. A či vôbec niekto. Máme však nádej, že za nás budú v najdôležitejšom okamihu našej púte orodovať milovaní, ktorí nás predišli do večnosti, a tiež naši patróni. Napríklad svätý Jozef, patrón dobrej smrti, ktorého sviatok slávime 19. marca. 
Mária Bilá 19.03.2019
Svätý Jozef pomáha v hodine smrti

Socha svätého Jozefa víta návštevníkov kláštora v Kremnických Baniach už pri vstupe. Snímka: Mária Bilá

Pokoj a dobro. Takto sa zdravia kapucíni – a takto sa dá charakterizovať aj atmosféra, ktorú človek cíti, ak príde do ich kláštora v Kremnických Baniach. Práve v kláštore tejto obce, ktorá sa preslávila ako geografický stred Európy, sa ukrýva minimálne ešte jeden unikát – sídli tam slovenská filiálka Nábožného združenia svätého Jozefa na pomoc umierajúcim. 

Toto nábožné združenie založil v roku 1913 svätý Alojz Guanella, pričom mal na zreteli dva ciele: „rozširovať a zveľaďovať vo svete úctu svätého Jozefa, všeobecného patróna Cirkvi a zvláštneho patróna dobrej smrti“, a „usilovať sa vyvolať záujem u kňazov a laických veriacich o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, v každej chvíli a vo všetkých situáciách“. 

Dielo schválil pápež Pius X. a v súčasnosti zahŕňa už milióny veriacich. Nechýbajú medzi nimi ani Slováci. 

„Na Slovensku máme približne 70 000 členov,“ vraví nám Peter Vician, gvardián kapucínskeho kláštora v Kremnických Baniach. „Nevieme, koľkí z nich sú mŕtvi a koľkí živí. Zo zoznamu sa nikto nevyčiarkuje. Počet členov je teda stále rastúci. Ani v nebi čísla neklesajú, len rastú,“ usmieva sa. „V podstate sú všetci členovia žijúci, len nie všetci už na tejto zemi.“

Dôležitá je dobrovoľnosť 
Brat Peter, ako sa gvardián necháva oslovovať, je zároveň aj moderátorom Nábožného združenia svätého Jozefa na pomoc umierajúcim. Funkciu získal dedične po predošlom gvardiánovi. 

Na Slovensku má spolok relatívne krátku históriu. O jeho zriadenie u nás sa zaslúžil Šebastián Peter Jaďuď (1923 – 1998), prvý provinciálny minister Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

„Keď spoznal toto nábožné združenie, veľmi túžil, aby niečo také bolo aj na Slovensku. Aby ľudia mohli byť zapísaní vo filiálke a nemuseli sa obracať na Rím,“ vysvetľuje brat Peter.

"Svätý Jozef je patrón dobrej smrti práve preto, že pri jeho smrti boli tí najdôležitejší – Ježiš a Mária. A to by bola aj pre nás najlepšia smrť, nie? " 

Dekrét o ustanovení slovenskej filiálky podpísal vtedajší moderátor celosvetového hnutia Aetius Jozef Cova 21. apríla 1992 v rímskom Chráme Prechodu svätého Jozefa do večnosti. 

V súčasnosti robia kapucíni z Nábožného združenia svätého Jozefa výjazdy do rôznych miest Slovenska, kde si ich zavolajú, aby mohli napĺňať ciele hnutia vytýčené svätým Alojzom. Možno aj vďaka tomu do hnutia ročne pribudne 1 500 až 2 500 nových členov. 

„Dôležité je, aby tam bol človek dobrovoľne. Stáva sa, že chce niekto zapísať malé deti, ale tie ešte nedokážu celkom pochopiť, prečo by sa mali modliť za dobrú smrť. Tiež sa stávalo, že ženy zapísali svojich mužov, zaťov, synov a tí nám potom posielali sťažnosti, že sa do nijakého spolku neregistrovali,“ spomína brat Peter. 

Spása je zadarmo 
Čo vlastne toto bezplatné členstvo zahŕňa? 

Človek, ktorý sa rozhodne stať jeho súčasťou, musí nahlásiť svoje meno a priezvisko do sídla združenia, u nás práve u bratov kapucínov v Kremnických Baniach. Príznačné je, že aj ich sídlo nesie meno Dom svätého Jozefa. 

Už v deň, v ktorom bol nový člen zapísaný, môže získať úplné odpustky (za dodržiania obvyklých podmienok). Okrem toho ich môže získať na sviatky svätého Jozefa (19. marca a 1. mája), na sviatok Svätej rodiny (29. decembra), na spomienku svätého Pia X. (21. augusta) či na spomienku svätého Alojza Guanellu (24. októbra).

Okrem toho ich môže získať aj vždy, keď sa zúčastní na svätej omši slúženej za umierajúcich (kňaz aj vtedy, keď takú svätú omšu slúži). Všetci členovia ich tiež získavajú v hodine smrti. 

Členovia tiež môžu získavať čiastočné odpustky, a to „pri každom skutku nábožnosti a lásky spojenom s úmyslom nábožného združenia“ a vždy, keď sa pomodlia modlitbu Svätý Jozef

 

Modlitba Svätý Jozef  
Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto noc) umierajú. 


Práve modliť sa túto modlitbu (ideálne ráno a večer) je jedinou podmienkou pre človeka, ktorý sa dá zapísať do hnutia. 

Pôsobí to takmer paradoxne – človek môže získať veľa (a často), a to za jedinú kratučkú, rozsahom strelnú modlitbu. 

„Spása je v podstate zadarmo. Aj lotor na kríži získal nebo jedinou vetou. Odpoveď človeka na Božiu lásku je veľmi ľahká, ale pritom môže byť veľmi ťažká. Treba uveriť, že to najdôležitejšie pre nás už urobil Boh – že my spásu potrebujeme prijať, nie si ju vydobyť,“ uvažuje o tomto nepomere brat Peter. 

Gvardián Peter Vician si svätého Jozefa vybral aj za birmovného patróna. Snímka: Mária Bilá

Netreba však k tomu pristupovať vypočítavo: „Jedna z podmienok získania úplných odpustkov je napríklad nemať náklonnosť ani k ľahkému hriechu. Osobne si teda nikdy nie som istý, či som úplne splnil podmienky. To môže povedať len Pán. Preto už len snaženie sa o získanie odpustkov je pozvanie od Pána. Dáva nám možnosť ich získať – a tých možností nám dáva veľa. Boh nás neustále obklopuje možnosťami, cez ktoré by nás dostal do neba.“ 

Pomoc umierajúcim 
Netreba zabudnúť na to, že člen združenia chce primárne pomáhať práve iným – umierajúcim. 

„Pri každom údere tvojho srdca niekto z ľudí odchádza do večnosti. Mnohí zomierajú neočakávane náhlou smrťou pri dopravných nehodách, živelných pohromách, mozgových porážkach, infarktoch srdca či násilne vo vojnách. Koľkí umierajú zle a v zlom duchovnom stave? Prispej k ich spáse!“ stojí na letáčiku Nábožného združenia svätého Jozefa na pomoc umierajúcim. 

Práve aj prosba o orodovanie svätého Jozefa môže byť veľmi účinná. Ako vysvetľuje brat Peter: „Svätý Jozef je patrón dobrej smrti práve preto, že pri jeho smrti boli tí najdôležitejší – Ježiš a Mária. A to by bola aj pre nás najlepšia smrť, nie? Aj náš prechod by bol určite ľahký, ak by pri nás boli Ježiš a Mária.“


Svätý Jozef bol správny muž 
„Pán Boh nám dáva celé nebo pomocníkov. Jozef má medzi nimi popredné miesto. Môžeme ho spoznávať, zistiť, aký bol, a potom mu umožniť, aby konal to, čo nám Boh cez neho ponúka,“ hovorí o svätom Jozefovi brat Peter. 

Gvardián si tohto svätca dokonca vybral za birmovného patróna – ako však priznáva, v tom čase si ešte dostatočne neuvedomoval, akým nebeským klenotom svätý Jozef je. V súčasnosti na ňom obdivuje jeho mužnosť, rozhodnosť, spravodlivosť či schopnosť konať. 

 „Snažím sa študovať veci o svätom Jozefovi, aby som ich potom mohol sprostredkovať ďalším ľuďom. Pritom objavujem nové krásne skutočnosti a mnohé sa mi aj oprašujú. Môj vzťah k Jozefovi by som nazval stupňujúci,“ hodnotí brat Peter, ktorý nám prezradil aj to, čo na tomto svätcovi obdivuje:

„Mnohí muži sú dnes takí nemastní-neslaní, nevedia sa rozhýbať, rozhodnúť, urobiť dôležitý krok. Dnešná doba vyslovene potrebuje vzory ako svätý Jozef, ktorý nebol v ľahkých situáciách, ale práve v nich sa vedel ešte viac prejaviť. Myslím, že to bol muž činu, rozhodnosti a mužnej sily. Teda toho, čo by muž mal mať aj v dnešnej dobe, aby bol ochrancom rodiny a vedel ju viesť.“ 


Modlitba za šťastnú hodinu smrti
Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň.

Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený.

Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. 

Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvlášť uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť.

Amen. 


Môžete tam aj pustovníčiť 
Kapucínsky kláštor v Kremnických Baniach nezaprie, kto je jeho patrónom. Už pri vstupe víta návštevníkov drevená socha svätého Jozefa s Ježišom v chlapčenskom veku. Jozefove sochy sa nachádzajú aj v iných miestnostiach kláštora, napríklad v jedálni. 

Šesť bratov, ktorí v týchto priestoroch žijú svoj rehoľný život, pôsobí zohrane, družne a dobrácky. 

Kto príde do tohto prostredia, akiste zacíti pokoj. V blízkom okolí nevidieť iné domy, jedine klzisko, ktoré za kláštorom vybudovali bratia. Vraj tam cez víkendy chodia hrať hokej dedinčania. 

Rozlieha sa tu tiež príjemná vôňa dedinského života – bratia sa totiž starajú o malé hospodárstvo. Ovce, sliepky, zajace, holuby – aj tieto zvieratá určite prispievajú k tomu, že miestni kapucíni majú postarané o dobré jedlo, ale aj o kvalitnú psychohygienu. V čase, keď kláštor navštívime my, sa v ňom práve tešia z prírastkov v podobe malých zajačikov, kureniec či jahniatka. 

Hoci kláštor je mužský, dvere pustovne sú otvorené aj ženám. Brat Peter sa smeje, že jedna tam naposledy vymietla všetky pavučiny.

Výbornou správou je, že pokoj a krásu tohto miesta môže zažiť prakticky hocikto zvonka – neďaleko kláštora, v polosamote za kalváriou sa totiž nachádza pustovňa. Ak má človek záujem, odvahu a správnu motiváciu, môže tam stráviť pár dní. Drevená chatka je bez vody a elektriny, zato v nej pustovník nájde posteľ, iné základné vybavenie aj vlastnú adoračnú miestnosť.

Už pri vstupe do tejto pustovne cítime, že by to bolo ozaj ideálne miesto na stretnutie s Bohom pre človeka, ktorý sa nechce nechať rozptyľovať čímkoľvek nadbytočným. V času svojho pobytu v pustovni môže hosť využívať aj priestory kláštora. 

V deň našej návštevy práve odchádza z pustovne muž, ktorý v nej strávil niekoľko dní. Pôsobí oddýchnutým, vyrovnaným dojmom. Po krátkom rozhovore zisťujeme, že v reálnom živote má riadiacu funkciu a aj preto považuje za dôležité z času na čas si dopriať takéto stretnutie s Bohom.

Hoci kláštor je mužský, dvere pustovne sú otvorené aj ženám. Brat Peter sa smeje, že jedna tam naposledy vymietla všetky pavučiny. 

Z kapucínskeho Domu svätého Jozefa odchádzame s dobrým pocitom a s radosťou, že na Slovensku možno nájsť takéto oázy pokoja a milosrdenstva. 

Snímka: kapucíni Kremnické Bane