Svoj život obetovala za kňazov

V Bazilike Matky Božej z Guadalupe v Mexiku sa v sobotu 4. mája uskutočnila slávnosť blahorečenia Marie Concepcion Cabrera de Armida, známejšej pod menom Conchita. Slávnosti z poverenia pápeža Františka predsedal kardinál Angelo Becciu.
Ľudovít Malík 30.05.2019
Svoj život obetovala za kňazov

Blahoslavená Maria Concepción Cabrera Arias de Armida. Snímka. facebook.com/Concepcion Cabrera de Armida

Laička, manželka, matka deviatich detí, mystička a zakladateľka piatich náboženských spoločností. Už len výpočet týchto životných rolí nám ukazuje, že išlo o mimoriadnu osobnosť. Zároveň blahoslavená Conchita je prvou mexickou laičkou, ktorá bola pozdvihnutá k úcte oltára a jej životné osudy sú veľmi aktuálne pre dnešnú dobu.

Konferencia biskupov Mexika v roku 2018 vyhlásila, že „dejiny Katolíckej cirkvi v Mexiku v 20. storočí nemôžeme pochopiť bez nej. Tak jej apoštolské diela, ako aj teologické spisy sú duchovným bohatstvom katolíckej viery.“ Viery, ktorú Conchita chránila aj za cenu ohrozenia vlastného života, keď počas rokov prenasledovania kresťanov zo strany slobodomurárskej vlády, ukrývala vo svojom dome kňazov a rehoľníkov.

Láska k Panne Márii
Conchita sa narodila v roku 1862 v mexickom meste San Luis Potosí. V dvadsiatich dvoch rokoch sa vydala za Francisca Armida, pre ktorého sa rozhodla už ako trinásťročné dievča. Z manželstva sa narodilo deväť detí, z ktorých dve zomreli v útlom veku. Ešte pred dovŕšením štyridsiatich rokov ovdovela.

Prvú mystickú skúsenosť prežila vo veku 27 rokov, keď jej Ježiš prostredníctvom jasného vnútorného hlasu povedal: „Tvojim poslaním je zachraňovať duše.“ Aby uskutočnila túto misiu, ktorú jej Pán zveril a v ktorej mala pokračovať aj v Nebi, nasledovala Ježiša po ceste kríža a úplne sa odovzdala do Božej vôle.

„Jej spiritualita je veľmi zvláštna, sústreďuje sa na lásku k Panne Márii, s ktorou sa takmer identifikuje a od ktorej chce prevziať najmä dimenziu utrpenia, kríža. Chce sa pripodobniť Márii v prijímaní akejkoľvek bolesti, ktorá v živote prichádza a obetovať ju Pánovi,“ vysvetlil kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Záchrana kňazov
Poslanie, ktoré Pán Conchite zveril spočívalo v záchrane duší a najmä kňazov, za ktorých sa veľmi modlila. A tak svoje utrpenie obetovala predovšetkým za svätosť kňazov. „Conchita videla v kňazoch obraz Ježiša a vo svojom stotožnení s Máriou vnímala sama seba ako ich matku,“ uviedol prefekt Angelo Becciu. Vo svojich modlitbách prosila o to, aby kňazi dokázali pozdvihovať človeka z materialistického a zmyslového sveta.

„Vedela, že kňazi sú buď svätí alebo nemajú čo povedať - soľ, ktorá stratila chuť. Duchovný otec Conchity hovorieval, že bude potrebné veľa ľudí a rokov, aby sme objavili duchovné poklady skryté v týchto spisoch. Jadrom jej mystiky je zapálená láska k Ježišovi a túžba dať ho spoznať všetkým ľuďom,“ dodáva kardinál Becciu.

Jej dielo má 60-tisíc strán
Conchita však bola tiež nesmierne činná. Jej mystické dielo má 60-tisíc strán. Okrem toho založila päť spoločností nazvaných Diela kríža, ktoré dodnes v Mexiku existujú a získavajú nových členov.

Sú to: Apoštolát kríža (1895) - určený pre všetkých veriacich; Kongregácia sestier od Kríža a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1897) - pre kontemplatívne rehoľníčky; Aliancia lásky s Ježišovým Srdcom (1909) - pre laikov hľadajúcich posvätenie v duchu Kristovho kríža; ďalej Bratstvo Krista kňaza (1912) - založené pre biskupov a diecéznych kňazov; Kongregáciu misionárov Ducha Svätého (1914).

„Pol storočia pred Druhým vatikánskym koncilom stála pri všetkých týchto dielach vydatá žena a matka deviatich detí,“ pripomenul kardinál Becciu „a je to pre nás svedectvo, že Duch Svätý vždy pôsobil v Cirkvi a pozýval aj laičky a matky na to, aby boli zdrojom milosti pre celú Cirkev.“

V súvislosti so spojením medzi prijatou bolesťou a láskou, Ježiš vysvetlil Conchite potrebu nového príchodu Ducha Svätého, ktorý „bude kraľovať, keď moje utrpenie a kríž budú kraľovať v dušiach“.

Dôsledky odmietnutia Boha ľuďmi sú evidentné: „Svet sa potápa, pretože sa vzdialil od Ducha Svätého. Všetko zlo, ktoré ho trápi má svoj pôvod v tomto vzdialení. Náprava sa nachádza v ňom.

On je Utešiteľ, pôvodca každej milosti, puto jednoty medzi Otcom a Synom, najvyšším Zmierovateľom, pretože je láskou, nestvorenou a večnou láskou. Celý svet nech sa utieka k Duchu Svätému, pretože čas jeho kráľovstva prišiel.

Táto posledná etapa sveta patrí jemu osobitným spôsobom, aby bol vyzdvihovaný a uctievaný,“ povedal Conchite Ježiš. Odporúčal jej, aby sa modlila za nové Turíce a hovorila o tom, že každý veriaci nech vzýva Ducha Svätého modlitbami, pokáním a slzami. K tejto žiadosti s ktorou sa Ježiš obrátil na Conchitu je spojený aj jeden prísľub. „On príde, ja ho pošlem druhý raz, jasným spôsobom, svet užasne a Cirkev povedie k svätosti.“

Čo je teda posolstvom novej mexickej blahoslavenej?
„Jej dedičstvom je nasadenie života pre Cirkev a spásu ľudstva. Zároveň nás tiež učí, že kto žije v Bohu, môže byť kreatívny, tvorivý, môže využívať nesmiernu fantáziu na obnovu Cirkvi.

Ukazuje na nesmierne bohatstvo, ktoré vedie k pohľadu prekonávajúcemu všetky krízy, odkazuje k vínnemu kmeňu, ktorým je Kristus, z ktorého sa Cirkev obnovuje nečakaným spôsobom,“ dodáva kardinál Angelo Becciu.