Uvedomiť si cenu svojho vykúpenia

Hlavnou myšlienkou Svätého týždňa v Katolíckej cirkvi je prežívanie Pánovho umučenia aktívne, nie iba spomienkovo.

Miroslava Gromanová 29.03.2023
Uvedomiť si cenu svojho vykúpenia

Centrom spovede, nie sú hriechy, ktoré vyznávame, ale Božia láska, ktorú prijímame. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

„My veríme v neustále sa obnovujúcu obetu Ježiša Krista – kalvársku obetu - nekrvavým spôsobom, čo je zvýraznené v konsekračných slovách používaných pri dennodennom slávení svätej omše s výnimkou Piatka utrpenia Pána a Svätej soboty,“ hovorí kňaz Daniel Dian.

Po tieto dni by sme sa preto mali hlbšie zamyslieť nad významom prežívania Svätého týždňa, uvedomiť si cenu svojho vykúpenia a v tomto duchu intenzívnejšie pracovať na našej spáse. „Platí stará pravda, že Ježiš nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Tento čas je teda čas vďakyvzdania Bohu za dar jeho Syna, ktorý sa za nás obetoval. Čas, v ktorom má rásť naša túžba po spáse a byť motorom jej realizácie.“

Zmieriť sa s Ježišom

Týždeň pred Veľkou nocou by sme mali využiť predovšetkým na zmierenie s Pánom Ježišom. „Pápež František vyzýva, aby sme v Pôstnom období znovuobjavili uzdravujúcu a obnovujúcu silu Božieho milosrdenstva pri svätej spovedi. Pripomína, že centrom spovede nie sú hriechy, ktoré vyznávame, ale Božia láska, ktorú prijímame a ktorú vždy potrebujeme.“

Ježiš nás očakáva, počúva nás a odpúšťa nám. „Zapamätajme si: v srdci Boha sme my ešte prv než naše chyby,“ zdôrazňuje liturgista.

Dar milosrdenstva

Aké chyby my kresťania počas prežívania a slávenia Svätého týždňa najčastejšie robíme? „Z môjho pohľadu neustále pretrváva akýsi ‚náboženský folklór‘ spočívajúci vo zvykoch. Napríklad na Veľký piatok akoby sa všetko muselo ponoriť do bezbrehého smútku a prejavuje sa to aj v čiernom oblečení najmä v dedinských kostoloch. Pritom sa zabúda na skutočnosť, že v tento čas máme po duchovnej stránke vyjadriť poďakovanie Bohu za jeho nekonečný dar milosrdenstva.“

Problém je podľa Daniela Diana aj v tom, že pôst chápeme formálne. Ale pôst má hodnotu najmä vtedy, ak je naše prijatie pôstu od jedla veľkodušné a ak si osvojíme aj triezvy životný štýl a svojím životom neplytváme a nepremárnime ho.

Správna príprava

Ako sa teda na Veľkú noc správne pripraviť? „Túto otázku by sme si mali položiť už pri vstupe do Pôstneho obdobia, nie v jeho závere. Ale Ježiš dal šancu aj posledným najatým pracovníkom v jeho vinici, a tak dáva šancu aj nám, aby sme sa ešte stihli na slávenie veľkonočných sviatkov umučenia, smrti a zmŕtvychvstania pripraviť.“

Hoci je štyridsaťdňový pôst tou najlepšou prípravou, aj teraz ešte Daniel Dian odporúča vybrať si taký pôst, ktorým môžeme napraviť svoje hriechy. „V homílii pri svätej omši na Popolcovú stredu 22. februára v Bazilike svätej Sabíny pápež pripomenul, že ‚pôst nie je len zbožné odriekanie, ale mocné gesto, ktoré pripomína nášmu srdcu, čo sa počíta a čo pominie‘. Takže je to pôst, ale aj modlitba, pokora, pravda a dôslednosť,“ dodáva na záver liturgista.