V Trenčíne majú miesto pomoci, prijatia a služby

Pomoc v mnohých podobách – aj takto by sme mohli definovať činnosť a poslanie centier, kde sa venujú rodinám, ktoré sa ocitli v rozličných ťažkostiach. Jedno také sme našli aj pod hradom Matúša Čáka Trenčianskeho.

Pavol Kall 24.11.2021
V Trenčíne majú miesto pomoci, prijatia a služby

Celý príbeh centra od vzniku až po súčasnosť vníma Gabriel Chromiak ako malý zázrak, ktorý je realizovaný najmä vďaka Božej milosti. Snímka: osobný archív –GCh–

Už od roku 2015 funguje v Trenčíne Centrum pre rodinu. Vzniklo na priamy podnet rodín, ktoré sa v tom čase vzájomne povzbudzovali a inšpirovali na manželských stretkách a v spoločenstvách, či už v meste, alebo v jeho okolí.

Gabriel Chromiak, ktorý pôsobí vo vedení centra, hovorí, že rodiny vnímali potrebu všetky svoje aktivity sústrediť pod jednu organizáciu, a tak vytvoriť spoločné zázemie. Myšlienku vzniku centra preto privítali s nadšením. Svoje požehnanie jej dal i nitriansky biskup Viliam Judák.

„Od počiatku úzko spolupracujeme s farnosťami trenčianskeho a nemšovského dekanátu, osobitne pri príprave snúbencov na manželstvo.

Tešíme sa začínajúcej spolupráci s farnosťami mesta Trenčín v súvislosti s rodinným poradenstvom či koučingom, ktorý má do budúcnosti značný potenciál,“ vysvetľuje Gabriel Chromiak a dodáva, že sú vďační aj za dobrú spoluprácu so strednými školami, osobitne s gymnáziami.

Takisto ich teší postupný rozvoj vzťahov s vyšším územným celkom.

Sme tu pre všetkých

Už z názvu centra jednoznačne vyplýva, že je primárne zamerané na rodinu. „Naším poslaním je podpora rodiny. Záleží nám na každej: úplnej či neúplnej, šťastnej či v kríze. Chceme motivovať, inšpirovať, sprevádzať, skvalitňovať vzťahy v rodinách a podávať pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej situácii.

Vytvárame priestor pre komunitu, ponúkame široké spektrum voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre deti, mladých, seniorov, manželov i celé rodiny, prevádzkujeme komunitnú klubovňu Káčko,“ približuje v skratke samotné poslanie i činnosť centra Gabriel Chromiak.

Zároveň zdôrazňuje, že majú otvorené dvere naozaj pre každého. Centrum totiž ponúka širokej verejnosti možnosť oddýchnuť si v záhrade, dať si dobrú kávu alebo navštíviť pestrú paletu podujatí.

„Sme, samozrejme, otvorení aj pre všetkých ľudí, ktorí prichádzajú s konkrétnou prosbou o pomoc, a sme pripravení ponúknuť im rôzne druhy poradenstva: sociálne, psychologické, smútkové alebo právne.

V rámci našich aktivít ponúkame aj pomoc prostredníctvom koučingu či svojpomocných skupín pre závislých a ich rodinných príslušníkov; tiež sa venujeme rozvedeným, ale pomáhame i materiálne tým, ktorí to potrebujú,“ vyratúva podoby konkrétnej pomoci Gabriel Chromiak.

Spoločná príprava adventných vencov Snímka: archív Centra pre rodinu v Trenčíne

Ako to vyzerá v centre

Absolvujme teda spoločne v tejto chvíli prehliadku centra, aby ste si mohli urobiť lepšiu predstavu o jeho fungovaní. Centrum sa nachádza v nenápadnej uličke na námestí, nad ktorým sa týči azda najznámejšia dominanta mesta – Trenčiansky hrad.

Gabriel Chromiak tvrdí, že najväčšou prednosťou centra je už spomínaná nádherná záhrada. Návštevníci si tam môžu len tak posedieť alebo tam môžu zájsť počas obednej prestávky a najesť sa v príjemnom prírodnom prostredí. Novinkou je socha rodiny, ktorá sa nachádza priamo na svahu nad budovou.

Ďalej je tam terasa s kaviarenským sedením a zaujímavá zimná záhrada. Počas nadchádzajúcich zimných dní si možno posedieť v takzvanej obývačke, čo je útulne zariadená miestnosť, kde si možno prečítať niektorú z ponúkaných kníh.

Čas v centre však môžete stráviť aj hrou na hudobných nástrojoch či pri rôznych spoločenských hrách. V budove nájdeme aj spoločenskú miestnosť, ktorá sa využíva najmä počas prednášok a workshopov. V Trenčíne nezabúdajú ani na najmenších, pre ktorých je určený detský kútik.

Často však dobre poslúži aj pri osobných rozhovoroch dospelých a poradenstve. Pre deti je tiež pripravená hracia tabuľa v štýle montessori pedagogiky. A čo sa týka pracovných, kancelárskych priestorov, tak tam sa starostlivo pripravujú počas celého roka aktivity a zaujímavé projekty.

Široká paleta podujatí

Pokiaľ ide o jednotlivé podujatia, Gabriel Chromiak hovorí, že najväčšími akciami, ktoré už píšu svoju históriu, sú: Národný týždeň manželstva v Trenčíne, Deň rodiny v Trenčíne, Denný letný tábor, Študentský deň, Advent v centre, programy Otec a syn, Otec a dcéra.

„Okrem nich ponúkame hodnotné kurzy, ako je napríklad Kurz efektívneho rodičovstva, Kurz prípravy na manželstvo či Manželské večery. Samozrejmosťou sú výlety, rodinné korčuľovanie, divadelné predstavenia, ale, pravdaže, aj rodinné sväté omše.“

Na margo programov Otec a syn, Otec a dcéra Gabriel Chromiak dodáva, že ide o dobrodružno-zážitkové programy – víkendovky, ktoré sú založené na vzájomnom prežívaní spoločného času otca s jeho dospievajúcim dieťaťom.

Cieľom týchto aktivít je objaviť novú kvalitu vzťahu rodič – dieťa. To sa týka predovšetkým vzájomnej spolupráce pri zvládaní rôznych situácií.

Otec a dcéra – tak sa volá jeden z dobrodružno-zážitkových programov. Snímka: archív Centra pre rodinu v Trenčíne

Keď na nás dýcha vianočná atmosféra

Blížia sa Vianoce, preto nás zaujímalo, akú podobu majú najkrajšie sviatky roka v trenčianskom rodinnom centre.

Gabriel Chromiak približuje kúsok z predvianočnej atmosféry v tomto zariadení takto: „Na Vianoce sa pripravujeme napríklad aj handmade rodinným či manželským adventným kalendárom, ktorý spolu s adventnými vencami ponúkame každej rodine.

Na ich výrobe sa s láskou podieľa množstvo dobrovoľníkov. Adventné víkendy sálajú vianočnou atmosférou, ktorú vytvárajú v priestoroch centra dobrovoľnícke slúžiace manželské páry.“

Krásna výzdoba, voňavé dobroty, teplý punč, koledy, tvorenie pre deti, handmade obchodík sú však pripravené pre širokú verejnosť. K tradičným predvianočným podujatiam v centre patrí Noc modlitieb za rodiny.

Ide o celonočnú otvorenú adoráciu rodín za rodiny, počas ktorej ďakujú Bohu za dar rodiny a zároveň mu odovzdávajú svoje obavy, starosti i radosti.

Bez dobrovoľníkov by to nešlo

Obraz Centra pre rodinu v Trenčíne by bol neúplný, keby sme doň nezakomponovali množstvo dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas druhým. Gabriel Chromiak ich celkom jasne prirovnáva k duši a palivu, bez ktorých by to jednoducho nešlo.

„Podieľajú sa na prácach v exteriéri, personálne zabezpečujú všetky aktivity, inšpirujú nás, aby sme napredovali. Nájdete ich ako obsluhu v našej klubovni Káčko, podieľajú sa na jednotlivých podujatiach, lektorujú na kurzoch, zapájajú sa do úpravy záhrady. Mnohých z nich často ani nevidieť, no ich práca je veľmi dôležitá.

To sú napríklad tí, ktorí nezištne a v tichosti niečo napečú, opravia, zhotovia, venujú sa individuálnemu poradenstvu či pripravujú rekonštrukciu našich priestorov,“ vyratúva Gabriel Chromiak činnosti, do ktorých sa zapájajú dobrovoľnícke ruky a najmä ochotné srdcia, v ktorých je vždy miesto pre tých druhých.

O svoje pocity a skúsenosti z dobrovoľníctva sa s nami radi podelili Patrik a Vierka. Patrikovo rozhodnutie pomáhať iným pramenilo z jeho dlhodobejšieho presvedčenia zúčastňovať sa na aktivitách a službách, ktoré zlepšujú život v jeho okolí.

Aktívne sa zapája napríklad do letných denných táborov ako animátor pre deti. Je presvedčený o tom, že práca vo výsledku šľachtí osobného ducha a napĺňa človeka pocitom satisfakcie z dobre vykonaného diela.

„Keď k tomu pridáme zložku dobrovoľníctva, tak to naberá úplne iný rozmer a znásobí sa pocit dobra,“ tvrdí Patrik, ktorý v súčasnosti študuje odbor urgentnej zdravotnej starostlivosti na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Pri výbere študijného odboru ho inšpirovala práve dobrovoľnícka práca v centre. Pre Vierku je centrum veľkolepý projekt. Zaujal ju aj ľuďmi, ktorí sa v ňom angažujú.

„Mala som potrebu odovzdať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré som nadobudla, a využiť ich v prostredí, ktoré sa koncentruje hlavne na rodinu, manželstvo, deti. Práve táto skupina si často nemôže dovoliť platiť odborné psychoterapeutické, poradenské služby,“ odhaľuje pohnútky, ktoré ju doviedli k dobrovoľníctvu.

V rámci neho sa venuje aj smútkovému poradenstvu, ktorého úlohou je pomáhať pozostalým prijať realitu straty blízkeho človeka. Služba iným ju napĺňa pocitom užitočnosti, ale ako dodáva, nie je to o potrebe realizovať sa, aby si tým potvrdzovala svoju hodnotu.

Večer s literatúrou patrí k obľúbeným podujatiam, ktoré centrum organizuje. Snímka: archív Centra pre rodinu v Trenčíne

Výnimočné dielo

Spoločným menovateľom aktivít trenčianskeho centra je ustavičné úsilie napomáhať zdravému fungovaniu rodín, a to naprieč všetkými vekovými kategóriami.

Celý príbeh centra od vzniku až po súčasnosť vníma Gabriel Chromiak ako malý zázrak, ktorý je realizovaný predovšetkým vďaka Božej milosti, lebo bez Božej pomoci a požehnania by tento projekt nemohol ďalej rásť a rozvíjať sa.

V súvislosti s aktuálnymi výzvami, ku ktorým patrí najmä rekonštrukcia budovy, kde centrum sídli, hovorí Gabriel Chromiak o obrovskom rešpekte, ale i záväzku voči všetkým, ktorí žijú hodnoty evanjelia v tejto náročnej dobe.

Na otázku, čím ho ako človeka napĺňa práca v tomto zariadení, odpovedá: „Táto práca je pre mňa niečo výnimočné a špeciálne. Radujem sa, že je za nami takáto sila – komunita rodín, na ktorú sa môžeme obrátiť, ktorá má záujem o dianie v centre a podieľanie sa na jeho rozvoji.“

Vyslovme teda želanie, aby bolo Centrum pre rodinu v Trenčíne i naďalej miestom, kde človeka vždy prijmú s láskou a dobrotou v srdci.