22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 14

22. marca 2017
Narodil sa v mnohodetnej rodine v Rybníku. Obdobie druhej svetovej vojny ho upevnilo v presvedčení pracovať na [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Pravidelne sa bývalí vojaci – dôchodcovia, ich rodinní príslušníci, či bývalí [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Milí čitatelia, ďakujeme, že ste všímavými čitateľmi a upozornili ste nás na chybu v čísle [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1

22. marca 2017
Deti v spolupráci s učiteľmi každoročne vyzbierajú dostatok financií, aby ich kamaráti v Ugande (Denis [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Vážená redakcia, kto, kedy a prečo zaviedol povinný celibát pre rímskokatolíckych kňazov? Ako je [...]
KN 12/2017
Čítaní: 9
15. marca 2017
Vážená redakcia, môže gréckokatolícky kňaz slúžiť svätú liturgiu [...]
KN 11/2017
Čítaní: 8

15. marca 2017
Rehoľa augustiniánov, ktorá u nás pôsobí už 22 rokov, pripravila pre širokú verejnosť [...]
KN 11/2017
Čítaní: 4
15. marca 2017
Po vychodení ľudovej školy v rodisku ho rodičia vyslali študovať na arcibiskupské gymnázium v Prahe, [...]
KN 11/2017
Čítaní: 4
15. marca 2017
Rovnako ako na vlaňajšom turnaji ME organizovanom na Slovensku sa na tomto turnaji zúčastnili družstvá kňazov z 15 [...]
KN 11/2017
Čítaní: 4