Spolupracujeme už pekných pár rokov. Pamätáte si ešte na svoje začiatky? Kedy ste začali profesionálne kresliť? Kreslenie ma bavilo od nepamäti. Dokonca si pamätám, že v škôlke mi kamaráti dávali kresliť rôzne úlohy, lebo sa im zdalo, že viem pekne kresliť. No a fascinoval ma vtedajší humoristický [...]
Anna Pospíšilová, snímka: Ivo Chadžiev