Základnú charakteristiku die la výraznej predstaviteľky keramickej tvorby na Slovensku Ivett Axamitovej by sme mohli zhrnúť aj takto: Modeluje a vypaľuje hlinu, ktorú neskôr dotvára farebnými glazúrami, zlatými listrami, krištáľmi, drahými kameňmi. No, samozrejme, lepšie je raz vidieť, ako dvakrát počuť či si prečítať. Teraz [...]
–NŠ–
SNÍMKY: ARCHÍV –IA–,
MÚZEUM MESTA BRATISLAVY