Augustiniánsky kňaz Martin Luther pribil 31. októbra 1517 na dvere kostola v nemeckom Wittenbergu svojich slávnych deväťdesiatpäť téz proti odpustkom. Tak hovorí legenda. Nevieme určite, či Martin Luther zverejnil svoj zásadný text práve týmto dramatickým spôsobom. Isté však je, že tézy, pôvodne určené ako podklad [...]
Snímky: profimedia.sk