Členovia a priaznivci Matice velehradskej už 10. rok zorganizovali súťaž vín, ktoré pôvodne neboli určené na súťaženie, ale na sakrálne účely. Ide o vína, ktoré sa používajú pri rímskokatolíckych, gréckokatolíckych či pravoslávnych bohoslužbách; a tiež o vína, ktoré [...]
Igor Hanko, snímka: Luboš Bárta