Rodák z Topoľčianok sa po maturite na zlatomoravskom gymnáziu rozhodol študovať teológiu. Najskôr v Bratislave, neskôr na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Dva dni pred Vianocami v roku 1951 ho vy­svätili za kňaza. O štyri roky neskôr získal na Pápežskej lateránskej univerzite doktorát [...]
Snímka: branislav bielik
MARIANNA BUBLAVÁ