Záujem Izabely Textorisovej (1866 – 1949) o prírodu bol už od útleho detstva taký silný, jej odhodlanie, húževnatosť a túžba po vedomostiach také pevné, že napriek všetkým predsudkom a pre nás v nepredstaviteľných pomeroch sa venovala štúdiu a zbieraniu rastlín. Okrem toho, najmä [...]
Marta Vozárová
snímky: autorka