Na pôde Rímskokatolíckej cyrilo--metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave diskutovali o chudobe okrem predsedu Pápežskej rady pre kultúru kardinála Gian­franca Ravasiho aj sociologička a bý­valá premiérka i ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Radičová, predsedníčka Fóra kresťanských [...]
MIROSLAV PASTOREK
snímky: tasr/dano veselský