Kríž (lat. crux) bol obávaný nástroj popravy, ktorý poznali už staroveké národy Babylončanov, Peržanov, Grékov i Feničanov. Praktiky ukrižovania prevzali neskôr starovekí Rimania, ktorí takýmto spôsobom popravovali vzbúrencov, politických a náboženských agitátorov, ale aj pirátov, otrokov [...]
Emanuela Majdová Cssss