Železná kovaná brána cvakla a my sme po ľahky prekĺzli dovnútra. Dobre udržiavaná príjazdová cesta nás zaviedla až k dverámkaštieľa. V nich nám už mávala sestra Monika, spoza okna nás pozorovalo zopár tvárí. Vždy sa tešia návšteve, sú radi medzi ľuďmi. Zopár chlapcov z Domova [...]
NATÁLIA ŠEPITKOVÁ
SNÍMKY: ERIKA LITVÁKOVÁ