V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné jadro kresťanstva, ktorým je povolanie k láske. Ako biblický úvod ku katechéze zaznelo čítanie z Listu Rimanom: „Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte [...]
–VRSK–