ŽILINA – Opäť prišiel čas, keď sa žilinskí kresťania zo siedmich cirkví zišli k spoločným modlitbám. Materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravili cirkvi v Karibiku. Dejiny kresťanstva v tomto regióne obsahujú paradox. Na jednej strane používali Bibliu kolonizátori, aby ospravedlnili podrobenie si [...]
TATIANA MIŽIČKOVÁ, ALŽBETA ŠUPLATOVÁ, VIERA SÁROSSY VARGOVÁ, –TK KBS–
SNÍMKA: ĽUBOMÍR BECHNÝ