Cirkev si po celý rok pripomína  storočnicu fatimských zjavení. Pri tejto príležitosti zorganizoval Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracovis­kom v Prešove, odborno-metodic­ký seminár s názvom Jubileum zjavení vo [...]
–MB–