Deti sa pripravujú prijať Ježiša

Na nádvorí Saleziánov dona Bosca na Miletičovej sa v nedeľné popoludnie začína schádzať hŕba detí so svojimi rodičmi. Takto sa schádzajú každú poslednú nedeľu v mesiaci, pretože ich deti o mesiac čaká prvé sväté prijímanie.
Barbora Kullačová 26.04.2024
Deti sa pripravujú prijať Ježiša

Don Marián Husár dokáže vliať svoj entuziazmus aj do rodičov prvoprijímajúcich detí. Nie všetci totiž chápu tajomstvá našej viery, napríklad svätej spovede či Eucharistie. SNÍMKY: AUTORKA

Zatiaľ čo si animátori porozdeľujú deti do skupiniek a odvedú si ich na stretko, rodičom sa venuje farár don Marián Husár s  ďalšími dospelými animátormi. V sále pod kostolom sa usadia a postupne začínajú rozvíjať debatu na tému, o ktorej sa rozprávajú aj ich deti na svojich stretkách.

POSILNIŤ VZŤAH S JEŽIŠOM

„Naša príprava má za úlohu posilniť vzťah s Pánom Ježišom. Sú do nej zapojení aj rodičia, pretože tak majú možnosť prehlbovať vieru spolu s deťmi. Mnohí rodičia sú ponorení vo viere, chodia do kostola, ale mnohí prídu aj len preto, že musia. Nie sú zvyknutí chodiť do kostola a táto príprava im môže pomôcť vnímať krásu viery a spoločenstva,“ vysvetľuje Marián Husár.

Vďaka tomu, že oblasti, ktorým sa rodičia aj deti na príprave venujú, sú rovnaké, môžu sa im venovať aj doma, napríklad pri vypracovávaní pracovných listov, ktoré deti dostanú po každom stretnutí. Tentoraz sa však téma výnimočne líši.

SPOVEĎ JE STRETNUTIE S OTCOM

Dona Mariána Husára na úvod zaujíma, čo pre rodičov znamená Desatoro a svätá spoveď. Odpovede na svätú spoveď zazneli rôzne, no najmä úprimné – vyznanie, spytovanie svedomia, stres, odpustenie, úľava, Vianoce a Veľká noc, ľútosť, vďačnosť, radosť, pokoj, povinnosť a dokonca zásah do súkromia...

V tom farár nadviaže na slová pápeža Františka, ktorý sa na stretnutí mladých v Košiciach pýtal rovnakú otázku, a vysvetľuje rodičom: „To najdôležitejšie na spovedi je stretnutie s Otcom. Je to chvíľa podobná tej, keď sme ako deti spadli, rozbili si koleno a mamka nám ho pofúkala a otec nás objal so slovami neboj sa, bude to dobré. To je svätá spoveď.“

Dodáva príklad zo Svätého písma o  márnotratnom synovi, ktorého otec napriek všetkému prijal späť domov. „Nedá sa ostať pri znechutení z našich slabostí. Pozerajme na Boha, ktorý nás miluje nekonečne. To nás môže premieňať – dotyk Božej lásky, Božie objatie. Takýmto spôsobom pomáhate sviatosť zmierenia vnímať aj vašim deťom.“

ZAMYSLENIE NAD DESATOROM

Po svedectvách rodičov, ktorí pomáhajú sprevádzať rodičov prvoprijímajúcich detí, sa stretnutie posúva k ďalšej dôležitej téme – Desatoru Božích prikázaní. Deti čaká prvá svätá spoveď a rodičia im pri príprave majú vysvetliť jednotlivé prikázania. V tom potrebujú na stretnutiach nadobudnúť väčšiu istotu.

Preto sa v rámci aktivity v skupinách najprv sami zamyslia nad prikázaniami a s ostatnými rodičmi sa pozhovárajú o tom, ako by ich význam vysvetlili svojim deťom. Kým sa rodičia pripravujú, ideme navštíviť stretká pre deti.

PREMENA HRIECHOV NA POPOL

Zo sály pod kostolom sa presúvame do oratória. Ešte vnútri si každé dieťa samo spytovalo svedomie a spisovalo hriechy. Teraz držia malé popísané papieriky v rukách a kráčajú k ohnisku na ihrisku, kde animátori pripravili aktivitu súvisiacu s témou svätej spovede.

„Deťom sa snažíme priblížiť Pána Boha, aby ho lepšie spoznali. Dnes sme ich učili, ako sa pripraviť na sviatosť zmierenia, a rozprávali sme sa o tom, čo sú sviatosti,“ vysvetľuje jeden z animátorov Martin Huljak.

V altánku na ihrisku rozkladajú oheň, okolo ktorého sa zhŕknu deti. Keď je oheň dosť veľký, deti doň hádžu svoje papieriky a pozorujú, ako sa premieňajú na popol. Tak pochopia, že podobne hriechy zhoria Božou milosťou, keď ich vyznajú v spovedi.

Pri ohni sa strieda viacero skupiniek – chlapčenských i dievčenských. Animátori vysvetľujú aj to, že hriechy, z ktorých sme sa vyspovedali, nás môžu vnútri srdca stále ťažiť a je dôležité sa od nich odpútať, zahodiť ich. Ako príklad takej ťažoby vkladajú deťom do rúk kamienky, ktoré potom spolu hádžu do koša.

RODIČIA V SKUPINKÁCH

Animátori ešte pobudnú s deťmi na ihrisku a potom sa postupne presúvajú späť do oratka, kde sa deti ešte vyrozprávajú. My mierime naspäť k rodičom, ktorí sú v sále pod kostolom rozdelení do desiatich skupiniek. Každá má pridelené jedno prikázanie. Rozprávajú sa o ňom a vymýšľajú, ako by ho primeraným spôsobom deťom vysvetlili.

Práve debatujú o ôsmom prikázaní: nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. „Pod prikázaním rozumieme, že budeme hovoriť pravdu, chrániť naše priateľstvá a čestnosť. Myslíme si, že toto prikázanie nám zároveň dáva odvahu, aby sme vedeli vystúpiť z davu a hovoriť pravdu,“ delí sa o svoj názor jedna skupinka rodičov.

„Deťom by sme sa snažili ukázať, že vymýšľanie, žalovanie a ohováranie nie sú cestou k  dobru. Povzbudili by sme ich, aby sa nebáli priznať, keď v niečom zlyhajú, a aby mali odvahu obrániť priateľa, na ktorom im záleží. I keď to možno pre ne bude znamenať, že nimi niektorí ľudia opovrhnú.“

BOHATÝ ŽIVOT V STREDISKU

Prípravné stretnutie detí aj rodičov sa chýli ku koncu. Niektorí odchádzajú domov a niektorí ešte bežia na svätú omšu, ktorá sa začína o 18.00. Animátori a saleziáni sa v oratku chystajú na hodnotenie stretka, aby mohli v budúcnosti urobiť prípadné zmeny na zefektívnenie prípravy.

Všetci rodičia, deti aj animátori sú o čosi obohatení, aj keď každý z inej stránky. A môžu v tom pokračovať, záleží len na nich. Veď príprava detí na prvé sväté prijímanie nie je len o pravidelnej účasti na stretkách. Saleziáni s animátormi povzbudzujú rodičov, aby sa s deťmi plnšie zapájali do života strediska.

„Každé dieťa je raz za mesiac pozvané na stretko, ktoré nemusí byť len v oratku, súčasťou prípravy bola napríklad aj krížová cesta počas Pôstneho obdobia. Okrem stretiek majú deti za úlohu aj nedeľnú svätú omšu. Ak pôjdu na bohoslužbu v našej farnosti, dostanú po nej nálepky, na ktorých je nakreslené, o čom hovorí evanjelium z tej nedele,“ opisuje animátorka Katka Galková.

Po stretkách dostávajú deti domáce úlohy, ktoré si zakladajú do karisblokov a doma sa im môžu venovať s rodičmi. „Sú tam väčšinou časti zo Svätého písma, vďaka čomu spoznávajú príbehy, ktorým sa na stretkách nestihneme venovať.“

ABY DETI PRICHÁDZALI NAĎALEJ

Animátorka Barbora Závarská hodnotí prístup detí k príprave pozitívne. Podľa toho, čo si doteraz na stretkách všimla, si myslí, že na ne chodia s radosťou. „Tešia sa a zároveň je to pre ne aktivita, na ktorej sa aj niečo naučia. Okrem učenia sa im snažíme poskytnúť priestor na hru, aby spoznali naše oratko a mohli ho navštevovať aj po prvom svätom prijímaní.“

Cieľ, ktorý majú saleziáni počas prípravy na prvé sväté prijímanie, nie je len priviesť deti k prijatiu sviatosti, ale zostať naďalej v kontakte so strediskom. Pár týždňov po prvom svätom prijímaní môžu v  altánku u  saleziánov prísť na spoločnú opekačku prvoprijímajúcich alebo sa môžu prihlásiť na prímestský či pobytový letný tábor.

Veľkou výzvou počas roka sú práve stretká, vďaka ktorým môžu deti utužovať vzťahy vzniknuté počas prípravy na prvé prijatie Eucharistie.

Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.