Ohlasujme evanjelium Kristovým tónom

Vo štvrtok 6. júna slávili biskupi na ad limine rannú svätú omšu v Bazilike svätého Jána v Lateráne. 
Martina Halúsková 06.06.2024
Ohlasujme evanjelium Kristovým tónom

Snímky: Barbora Kullačová

Lateránska bazilika, ktorá je matkou a hlavou všetkých kostolov, sa naplnila spevom a modlitbami slovenských pútnikov. V homílii sa všetkým prítomným prihovoril biskup František Trstenský. 

Vysvetlil, že je to úradné sídlo pápeža a pôvodne bola zasvätená Najsvätejšiemu Spasiteľovi. K pôvodnému patrocíniu sa v priebehu dejín pridali dvaja patróni - svätý Ján Krstiteľ a svätý Ján Evanjelista.

„Spasiteľ je v strede. Kristus, ten, ktorý je centrom. Ale po svojom boku má dvoch Jánov. Jána Krstiteľa, predchodcu, ktorý pripravoval ľud na príchod kráľovstva Boha, a Jána Evanjelistu, ktorý nám pripomína službu ohlasovania radostnej zvesti evanjelia."

Biskup Trstenský veriacich povzbudil do zápalenej činorodosti, akú mal Ján Krstiteľ, a hlbokej túžby byť milovaným učeníkom podľa príkladu evanjelistu. 

NA PÚŠTI DNEŠNEJ DOBY

Pútnikov a biskupov oslovili aj myšlienky o tom, ako ľudia opúšťali svoje pohodlné domovy a vydávali sa na horúcu púšť, aby mohli počuť hlas volajúceho na púšti.

„Koľko potu aj my v týchto dňoch zažívame, keď je tu veľmi teplé počasie. Dôležité je kráčať vpred a nestagnovať." Veriaci z čias Jána Krstiteľa odchádzali na horúcu púšť, aby si ho vypočuli. Rovnaká výzva však znie aj pre nás, v dnešnom modernom svete, keď sa musíme občas zaprieť, aby sme počuli večný hlas.

„Nemôžeme čakať pasívne vnútri kostola. Nikdy nemôžeme upadnúť do pastorácie udržiavania terajšieho stavu,“ upozornil biskup Trstenský. „Od Jána Krstiteľa si vyprosme odvahu a horlivý hlas a od Jána, učeníka, si vyprosme, aby tento hlas vždy zaznieval Kristovým tónom.“