Ach, tie ženy...

Muži, chýba nám skutočná úcta k ženám. Na verejnosti chýbajú formálne prejavy úcty vo forme galantnosti a džentlmenstva. Ale zvlášť nám chýba vnútorná úcta a láska k našim ženám, všetkým starým mamám, mamám, dcéram. Táto vnútorná úcta od nás mužov vyžaduje námahu, nielen príležitostnú. A takáto dispozícia srdca nás aj niečo stojí, niekedy aj bolí.
Juraj Tóth 26.11.2019
Ach, tie ženy...

Ilustračná snímka: ingimage.com

Je niekoľko dobrých dôvodov, prečo sa namáhať a pracovať na lepšom vzťahu k ženám. Po prvé, jednoducho si našu pozornosť a dobré správanie zaslúžia. A po druhé, láskou a uznaním zabránime šíreniu neúcty a nelásky medzi všetkými ľuďmi.

Milované ženy sú šťastné a budú šíriť radosť a pokoj  okolo seba a aj nám mužom sa veľa z nich ujde. A to je dobrý dôvod, aby sme my, muži, boli skutočnými mužmi a boli iniciatívni v úcte k nim.

Musíme zabrániť šíriť necitlivosť až brutálnosť páchanú na ženách. Musíme robiť skutočné pokánie za všetky zlé myšlienky v svojom vnútri proti ženám, keď sú len objektmi našich vášní.

Musíme robiť pokánie a zmeniť naše slová, keď sú plné agresivity a presadzovania vlastných predstáv namiesto toho; a hľadajme súzvuk so svojimi ženami; hľadajme, čo ich trápi, a skutočne im načúvajme. Musíme konečne zmeniť skutky násilia, týrania žien, ktoré len dokazujú slabosť takto zranených mužov.

Ženy nám dávajú prirodzený život pri narodení. Aj cez ženu Máriu sme dostali nadprirodzený život, Ježiša. Navyše Kristus nám mužom dal úlohu milovať ženy, ako on miluje ľudí, Cirkev.

Je to náročná úloha, ale dá sa to, jeho pomoc je blízko nás, nie je nedosiahnuteľná, aj keď sme sa ešte nevyliečili zo starého človeka. Pokánie, svätú spoveď a náprava skutkov je cesta. Šťastnú cestu, muži!