Ak chceš mier, chystaj mier

Si vis pacem, para bellum! Ak chceš mier, chystaj vojnu! 
Martin Kramara 31.12.2019
Ak chceš mier, chystaj mier

Túto starú latinskú frázu s obľubou používajú armádne zložky; a našla si svoje miesto aj v populárnej kultúre, vo filmoch a piesňach.

Vnútorný spor v nej vraj existuje len naoko. Lebo kto je realista a chce naozaj žiť v mieri, musí byť tak vyzbrojený, aby sa ho všetci báli. Potom si na neho nedovolia a bude mať pokoj. Chytľavá fráza s elegantným výkladom.

Lenže. Aké sú dôsledky jej uvádzania do praxe? O pretekoch v zbrojení by sa dalo popísať viac, než sa zmestí do týchto novín. Podobne tak o kultúre zastrašovania, živení konfliktov, či mentalite sporu.

Zdá sa, že každá generácia sa musí stále nanovo vyrovnať s pokušením „parabellum“. Konfliktnosť máme akoby v krvi. Prvý január, s ktorým sa spája aj Svetový deň pokoja, má pred sebou neľahkú výzvu. Pripomenúť nám, aby sme sa miesto chystania na boj a vyhrocovania sporov pokúsili jeden druhému odpustiť, pripustiť aj odlišný pohľad, a spolupracovať.

Pápež František v tradičnom novoročnom posolstve argumentuje, že šírenie strachu je v skutočnosti zdrojom, nie riešením konfliktov. Namiesto kultúry ohrozovania obhajuje kultúru stretnutia. Stojí za to, pre každého z nás, venovať pár minút prečítaniu Františkových slov.

Ak by sme jeho posolstvo rozhádanému svetu chceli vtlačiť do jednej frázy, možno by sa dalo napísať: „Ak chceš mier, chystaj mier!“ A teda: premýšľaj, konaj a ži podľa mieru, nie podľa vojny. Nenechaj sa chytiť do jej mentality. Lebo ťa pohltí. Strhne. A zomelie. V novom roku na nás v osobnom aj spoločenskom živote čaká mnoho pokušiteľov „parabellum“. Kiež to dokážeme vnímať. A kiež sa nedáme zlákať.