Akého Boha v Advente čakáme?

Priznám sa, že adventný čas mám zo všetkých liturgických období najradšej. Nielen pre blížiace sa vianočné sviatky, ale aj pre istú tajuplnosť, atmosféru očakávania niečoho nového, krásneho, čo prebíja všednosť.
Jaroslav Šebek 28.11.2023
Akého Boha v Advente čakáme?

Je to však tiež nový cirkevný rok, s ktorým máme v podvedomí spojené určité predsavzatia i akúsi inventúru toho, s akým Bohom, či presnejšie povedané, s akým jeho obrazom sa chceme stotožniť.

Z evanjeliového pohľadu Boh predsa vo vtelenom Slove neposlal na svet ideologický alebo politický symbol slúžiaci iba ako návnada na lákanie potenciálnych voličov alebo ako predmet súčasných kultúrnych vojen.

Boh nečaká ani na to, že ho bude nejaká aktuálna vládna moc za veľkej slávy intronizovať za panovníka – veď už môže v tichosti kraľovať v našich srdciach. Biblický Boh taktiež nie je iba trestajúci sudca, ktorý čaká na naše zakopnutie.

Boh je predovšetkým štedrý darca, ktorý robí prvý krok k človeku, neprekonateľný v štedrosti. Čo potvrdil tým, že nám daroval svojho Syna. Boh však tiež od nás očakáva, že sa i my veľkoryso odovzdáme do jeho rúk.

Rovnako ako v prirodzenej rovine i v nadprirodzenej by bolo fajn, keby očakávaný potomok prišiel do atmosféry lásky. Advent nás vyzýva pokúsiť sa urovnať vzťahy medzi sebou, aby k nám mohlo Dieťa Ježiš prísť.

Advent preto považujem za možnosť pokorného reštartu nášho vzťahu k Pánovi rovnako ako za výzvu pre celé spoločenstvo Cirkvi, aby sa v priebehu očakávania Vianoc sústredilo na to podstatné, čo nám chcel Boh svojím príchodom povedať.