Až sa skončí Advent

„A keď raz odovzdám svoj úrad, plánujem, že budem žiť ako páter František Paňák,“ zvykol hovorievať náš emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Pátra Paňáka som nikdy osobne nestretol, ale z rozprávania viem, že tento jezuita bol známy ako veľký spovedník v Dóme sv. Alžbety.
Jozef Kozák 01.12.2020
Až sa skončí Advent

Ani neviem, prečo som si v týchto dňoch spomenul práve na neho. Možno práve preto, že tento kňaz slúžil v našej katedrále. A azda aj preto, že práve toto jeho verné vysluhovanie sviatosti zmierenia sa tak silno stalo charakteristickým pri spomienke na neho.

Už dnes vieme, že pred Vianocami nemôžeme očakávať tie veľké spoločné spovede ako po iné roky. Že tento rok to bude o vernej a vytrvalej službe jednotlivých kňazov počas celého Adventného obdobia. Že sa nebude dať navzájom si vypomôcť tak, ako sme boli roky zvyknutí.

Aj preto chcem zvlášť nám kňazom na povzbudenie pripomenúť slová svätého Jozefa Cafassa, ktorý kňazom hovoril: „Kto sa spomedzi kňazov chce cvičiť vo veľkých a vznešených skutkoch, nech spovedá. Kto chce získať mnoho zásluh, nech spovedá.“

A všetkým nám, zvlášť tým, ktorí sa boja, či zápasia s myšlienkou spovede, nech rezonujú slová svätého Leopolda Mandiča, ktorý na výčitky, že je príliš veľkorysý pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, zvykol vravievať:

„Pozri sa, on nám dal príklad! Nie my sme zomreli za duše, ale on vylial svoju božskú krv. Máme sa teda správať k dušiam tak, ako nás naučil svojím príkladom.“

Ktovie, ako si budeme o pár dní spomínať na Adventné obdobie v tomto roku. Prajem však nám všetkým, aby pri návrate k týmto dňom bola jednou z krásnych spomienok aj naša vlastná dobrá svätá spoveď.