Bilancia tridsiatich rokov

Pri výročiach sa zvykne bilancovať. Od vzniku samostatného Slovenska uplynuli už tri desaťročia. V dejinách národa to nie je veľa, ale toto obdobie je mimoriadne živé a zložité.
Róbert Letz 03.01.2023
Bilancia tridsiatich rokov


Dodnes sa mienky o tom, či bolo rozdelenie Československa správne, rozchádzajú. Diskutuje sa o ekonomických, kultúrnych a politických dopadoch tejto udalosti.

Dnes, po tridsiatich rokoch je to skôr teoretická diskusia. Samostatné Slovensko je realitou, hoci mnohí neverili, že sa udrží. Slovensko má dnes pevné miesto v Európe i vo svete. To však nestačí. Dôležitý je jeho morálny profil, a ten je v mnohom alarmujúci.

Politické elity sú zasiahnuté korupciou a klientelizmom. Politika prestala byť službou. Stala sa honbou za mocou, kariérou a peniazmi. Politické spory dokázali rozbiť slovenských katolíkov a rozdeliť ich do veľkého množstva strán. Ľudia sa stali rukojemníkmi politikov, ktorých dôveryhodnosť je nízka. Pritom nám chýbajú politické osobnosti a politická strana, ktorá by dala základné záruky pokojného a rozumného spravovania štátu nie ako firmy, ale ako dôležitého kultúrneho a historického celku.

Treba tvorivo ponúknuť a premietnuť hodnoty do spoločnosti a napraviť to, čo sa doteraz zanedbávalo: sústrediť sa na rodinnú politiku, výchovu mládeže, podporu manželstva, vzdelávania a zdravotníctvo. To však samo osebe nestačí, treba na prvé miesto postaviť morálne zásady, nie peniaze a špekuláciu.
Ľudia sú z veľkej časti sklamaní, dezorientovaní, alebo naivní a náchylní nekriticky veriť všetkému, čo im média predložia. Niektoré aféry sa dotkli aj Katolíckej cirkvi, čo jej ubralo mravný kredit v spoločnosti.

Mohlo by sa namietať, že situácia je podobná, ba horšia aj v iných európskych štátoch. Je to realita, no nemal by to byť argument, aby sme sa pasívne prizerali a lamentovali. Práve dnešná doba, plná neistoty je pre kresťanov na Slovensku výzvou, aby ukázali na skutočný priestor slobody a lásky.

Dnešné kresťanstvo si nevystačí samo osebe uzavreté v malých skupinkách veriacich, ktoré sa utvrdzujú v tom, že ešte veria. Viera, to je plameň Ducha Svätého. Je to oheň, ktorý priniesol Kristus na svet nie aby ho uspal, ale zapálil.

Cirkevný otec Tertulián nám na prelome 2. a 3. storočia zachoval svedectvo pohanov o kresťanoch. Obdivovali ich a hovorili: Pozrite, ako sa milujú. Sme takí aj my na Slovensku? Dokážeme milovať, odpúšťať, poctivo pracovať a meniť seba a iných?

Sme starý kresťanský národ. Máme svojich mučeníkov a vyznávačov, ktorí nás posilňujú z neba. Máme všetko. Preto sa nebojme začať so zmenou.