Blahoslavený evanjelizátor médií

Zhodou okolností práve 5. júla, keď sme slávili sviatok našich vierozvestov, pápež František urobil dôležité rozhodnutie pre blahorečenie muža, ktorý s nasadením zvestoval vieru v Krista „na opačnej strane sveta“. Tým mužom je arcibiskup Fulton Sheen z USA.
Martin Kramara 09.07.2019
Blahoslavený evanjelizátor médií

Narodil sa v štáte Illinois v roku 1895 a stal sa jedným z najznámejších katolíckych pastierov na americkom kontinente v 20. storočí. Prostredníctvom masmédií otváral srdcia miliónov ľudí a vzbudzoval v nich záujem o katolícku vieru.

Začal programom Katolícka hodina v rozhlasovom vysielaní NBC a pokračoval v televízii, kde jeho reláciu Život je hoden žitia pravidelne sledovalo okolo 30 miliónov divákov.

Stal sa biskupom v Rochesteri a neskôr arcibiskupom v Newporte, ale dosah jeho pastoračného pôsobenia ďaleko prekračoval hranice týchto diecéz. Týždenne na jeho adresu prichádzalo okolo 8 000 listov.

Sheenov energický zmysel pre humor, schopnosť zaujať aj pobaviť, no vzápätí komunikovať tie najvážnejšie veci z neho urobili mimoriadne rešpektovaného človeka. Evanjelizoval prostredníctvom obrazovky aj kazetových nahrávok, ktorými sa šírili jeho duchovné cvičenia.

Netúžil však po sláve, rád si zo seba robil žarty a neustále dvíhal zrak a pozornosť ľudí ku Kristovi. Rozhodnutie Svätého Otca uznať zázrak, ktorý sa stal v roku 2010 na Sheenov príhovor, otvára cestu k jeho blahorečeniu.

Je to výborná príležitosť vyhľadať si Sheenove príhovory a povzbudiť sa na príklade jeho života. Zároveň sa jeho pôsobenie javí ako veľká výzva v duchu toho, čo zdôrazňuje pápež František: príklady svätých nemáme kopírovať, ale sa nimi inšpirovať.

Časy kazetových magnetofónov sú za nami, zmenšuje sa aj vplyv rozhlasu a televízie. Nástup nových technológií, ktoré využívajú dnešní mladí, nás volá uvažovať nad tým, ako vstupovať do „ich sveta“, evanjelizovať ho a získavať srdcia pre Krista.

Nech nám v tom príhovor arcibiskupa Sheena pomáha!