Byť dobrými susedmi

Veľká Británia formálne opustila Európsku úniu. Nech už sú naše názory na brexit akékoľvek, na konci januára sa stal skutočnosťou. Je zrejmé, že na danú tému budeme ešte veľa počuť. Nebude však ľahké sa v udalostiach a komentároch zorientovať. Má k tomu čo povedať Cirkev?
Martin Kramara 04.02.2020
Byť dobrými susedmi

Ilustračná snímka: ingimage.com

Keď čítam o zahraničnom dianí, najmä ak niečo vyvoláva polemiku, zvyknem zájsť na stránku miestnej biskupskej konferencie. Pri brexite som chcel počuť, čo hovorí kardinál Nichols, predseda Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu. Vincent Nichols je aj podpredsedom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

V tej súvislosti nedávno navštívil Slovensko - a zanechal autentický dojem prívetivého a láskavého, veľmi rozhľadeného, a predsa skromného človeka. S touto spomienkou som pátral po jeho reakcii.

Myslím, že stojí za to z nej odcitovať: „Máme príležitosť posunúť sa od rozdelení, ktoré sa stali evidentnými na rozličných úrovniach v našej spoločnosti. Pre každého z nás je dôležité obnoviť vzájomnú náklonnosť - prostredníctvom každodenných prejavov láskavosti: byť dobrými susedmi, prijať cudzinca, starať sa o tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti.

Práve takto prispejeme k spoločnému dobru na každej úrovni, od národnej politiky k osobnej veľkodušnosti, predovšetkým voči tým, ktorí sú v najväčšej tiesni a neistote."

Aj keď britskí cirkevní predstavitelia boli vo vyjadreniach na adresu brexitu vždy zdržanliví, s tradičným rešpektom voči vôli voličov, viac ako zrejmá bola ich obava o vzťahy v krajine - v súvislosti s prisťahovalcami a tiež s Veľkopiatkovou dohodou, ktorá v minulosti - na základe spoločného členstva v EÚ - utíšila problémy v Írsku vďaka otvorenej hranici medzi severom a juhom.

Čo bude nasledovať, nik nevie. Cirkev však vyvíja úsilie, aby to neboli ďalšie hádky a rozdelenia, ale vzájomná láskavosť: k susedom, cudzincom, zraniteľným. Život podľa evanjelia totiž dáva svetlo a nádej v každej situácii. Neviaže sa na žiadnu stranu politiky.

Držme Británii palce, aby boli povzbudenia anglického prímasa vypočuté.