Ďakujem, neprosím!

Pápež František v príhovore Rímskej kúrii pred istým časom povedal: „Dnes už nie sme viac jedinými, ktorí vytvárajú kultúru; ani tými prvými, ani tými najviac počúvanými. Nie sme už v režime kresťanského sveta, pretože viera – najmä v Európe, ale aj vo veľkej časti Západu – už netvorí samozrejmý predpoklad spoločného života. Naopak, často je až potieraná, vysmievaná, odsúvaná bokom a zosmiešňovaná.“
Jozef Kozák 18.02.2020
Ďakujem, neprosím!

Ilustračná snímka: katolícke noviny

Na tieto pápežove slová som si spomenul minulý týždeň, keď mi jeden z mojich známych zavolal po návšteve kina a zhliadnutí filmu Sviňa. Medzi inými povedal: „A vieš čo? Zase ste to schytali aj vy! Našiel som tam tri silné útoky a zosmiešnenia Cirkvi a hierarchie. Nie je to pre vás dobrá reklama.

Vieš, sledujú to mnohí a pred voľbami sú tie emócie sú veľmi vybičované. A potom rozumej, že postoj k Cirkvi a kňazom sa po zhliadnutí filmu mnohým nalomí, či úplne pokazí.“

V hlave mi zneli rôzne myšlienky, keď som si spomenul na jednu udalosť spred mnohých rokov.

Jedného z biskupov pozvali po svätej omši na večeru. Keď sa všetci hostia usadili, prišiel do miestnosti akýsi súbor a vystúpil s programom. Spevy boli nádherné. Keď tu po bloku piesní dostal sa k slovu ľudový rozprávač. Neviem, čo ho k tomu viedlo, ale v svojom vstupe sa začal zabávať na kňazoch.

Pri prvom vtipe zaznel sálou smiech, ale zároveň pohľady mnohých smerovali na biskupa. A keď ten rozprávač pridal ďalší, sála akosi stíchla. Biskup sa totiž zodvihol zo stoličky a odišiel. Jeho postoju porozumeli všetci! Ďakujem, neprosím!

Ó áno, došlo - povedané slovami pápeža Benedikta XVI. - k sekularizácii spoločnosti a nastúpil istý druh „zatemnenia zmyslu pre Boha“, no to nás nesmie priviesť k nečinnosti a bedákaniu.

Pápež Benedikt XVI. nám, práve naopak, vraví a povzbudzuje nás, že takáto situácia prináša výzvu hľadať adekvátne prostriedky na opätovné predloženie trvalej pravdy Kristovho evanjelia.