Dvojnásobne lepší

Kam by som ešte chcel ísť? Chcel by som vidieť svoje adoptívne deti v Kamerune. Rehoľná sestra sa na mňa po tomto vyznaní usmiala a opýtala sa ma: „A ste na to pripravený? Nemyslím finančne, ale ľudsky a kresťansky. Viete, tá krajina ponúka veľa krásneho. No sú miesta, kde sa vám môže stať, že vás vaša viera v Ježiša môže stáť aj život. Viem o čom hovorím, žila som tam.“
Jozef Kozák 03.12.2019
Dvojnásobne lepší

Pápežský palác v Avignone. Ilustračná snímka: ingimage.com

Vrátil som sa k tým slovám misionárky pred pár dňami, keď som si čítal najnovšie správy na TK KBS o množiacich sa útokoch na kresťanské kostoly vo Francúzsku.

Profesor Rémi Brague, francúzsky filozof a religionista, v tom článku uviedol: „Nepriateľstvo voči kresťanom je čímsi prirodzeným. Pre svet je výzvou už samotná naša existencia.“

Vo Francúzsku vraj ide zatiaľ o takzvané „soft“ prenasledovanie, o ľahkú kategóriu. Prejavuje sa napríklad v rozhodnutiach tých, ktorí majú slovo v politike a v médiách. Oni sa totiž rozhodli, že kresťania budú ignorovaní. A akákoľvek zmienka o kresťanstve je v skutočnosti okorenená posmeškom.

Keď som o tom článku rozprával so známym, len sa pousmial a podotkol, že on sám to už zažíva v svojej práci a prostredí. Že to nie je ďaleko, v inej krajine. Že tie znaky posmeškov a nepriateľstva voči kresťanom a všetkému, čo je s kresťanskou vierou spojené, sa dajú pomaly vnímať neraz aj u nás na Slovensku.

Tento fakt by nás mohol nešťastne priviesť k smútku a strachu či nebodaj k hnevu voči tým, ktorí cítia potrebu ponižovať alebo ignorovať všetko, čo je spojené s Kristom a Cirkvou. Ale my dobre vieme, že toto nie je správna cesta!

V skutočnosti je potrebné reagovať na to všetko tak, ako  to pomenoval už profesor Rémi Brague, ktorý na otázku, čo s tým prenasledovaním a útokmi robiť, povedal: „Musíme byť dvojnásobne lepší. Jedine vtedy nám budú ochotní odpustiť, že sme kresťania.“