Ekumenizmus krvi

Náboženská sloboda sa porušuje v  tretine krajín sveta, uvádza za rok 2021 správa pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi o náboženskej slobode vo svete. Tá istá správa uvádza, že kresťania sú najprenasledovanejšou náboženskou skupinou na svete. Denne vo svete zomrie jedenásť kresťanov hlásiacich sa k viere v Ježiša Krista.
Ľudovít Malík 11.01.2022
Ekumenizmus krvi

Aj preto som sa potešil, keď som na Slovensku zaregistroval modlitbovú akciu 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov, do ktorej sa môže zapojiť každý. Prečo píšem o prenasledovaní kresťanov v súvislosti s ekumenizmom?

Nuž, zdá sa, že práve prenasledovanie kresťanov, a hlavne v krajinách, kde sú menšinou, prispieva k zbližovaniu kresťanských denominácií. Viem, že už samotné slovo ekumenizmus znie mnohým cudzo. A  neviem povedať, či niekedy príde k opätovnému zjednoteniu kresťanov.

Dnes však vidíme – vďaka informáciám, ktoré máme –, že ekumenizmus sa buduje aj vďaka kresťanom, ktorí si vybrali nasledovanie evanjelia až po vyliatie svojej krvi. Svätý Otec to nazýva ekumenizmom krvi.

Je totiž jedno, či za vieru obetoval svoj život katolík, protestant, anglikán či pravoslávny. Ich svedectvo má spoločnú jednu vec: preliatie krvi za Krista. A to je najhmatateľnejším príkladom pre nás, aby sme sa aj naďalej snažili o ekumenický dialóg.

No nielen na slávnostných zhromaždeniach, ale hlavne v  každodennej snahe o  dobrý kresťanský život a svedectvo. To od nás očakávajú všetci obyvatelia nášho krásneho Slovenska i celého sveta.