Humor a kompas

Pápež František nás akosi vyprovokoval svojím humorom k životu. Aj nearchaickými slovami, aké používa. Keď na audiencii povie, že sa modlí, aby sa Cirkev nestala muzeálnou inštitúciou. Alebo že sloboda je pre nás neustálou výzvou. Je taký reálny vo svete polarizovanom na extrémy progresu a extrémy obrany proti nemu. Nechcem politizovať, a tak si radšej dovolím v tejto súvislosti trocha humoru.
Marek Šmid 12.10.2021
Humor a kompas

Hlboko v noci sa stanujúci Sherlock Holmes prebudil a zobudil aj svojho priateľa Watsona s otázkou: „Watson, pozrite sa na nebo a povedzte mi, čo vidíte!“ „Vidím milióny hviezd, drahý Holmes.“ „A čo z toho usudzujete?“ pokračoval detektív. „Nuž,“ odpovedal Watson, „z astronomického hľadiska možno usudzovať, že vo vesmíre sa nachádza obrovské množstvo galaxií.

Z teologického hľadiska možno konštatovať, že Boh je nesmierny. Z časového hľadiska usudzujem, že sú asi tri hodiny nad ránom. A čo by ste z tohto pohľadu dedukovali vy, Holmes?“ „Milý Watson, vy nikdy nebudete schopný poriadnej dedukcie! Obávam sa, že z nášho pohľadu na oblohu vyplýva, že nám niekto ukradol stan!“

Aby sme ani my nezaspali vo svojich dedukciách a na druhej strane nech nás Pán „pri zdravom rozume zachovať ráči“, potrebujeme akýsi kompas vnútri nášho ja. Kompas je neoceniteľný napríklad na mori. Moria sú plné úskalí, strácame smerovanie a v kompase je istota.

More sa však môže aj rozbúriť a loď musí obstáť. Aj náš život si vyžaduje pripravené a živé, bdejúce srdce. Doma mám na stole kompas. Slúži mi aj naďalej ako symbol dobrej orientácie na životnú cestu. Kompas, nádej a dobrá nálada, smerovanie života a jeho humor... a bude to dobré.