Jedna skrytá vec

Mojim malým vnukom sa páči pesnička od Mira Žbirku Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Pamätáte sa? Dr. Jekyll, Mr. Hyde, chodia stále sami, jeden bozky rozdáva, druhý zasa rany. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, každý z nich je iný, obaja však rovnako riadia moje činy. Ako ťažko by sme mohli súdiť zlo a dobro v človeku, i keď ho vieme rozpoznať. A na obrazovkách, sieťach a v tlači vnímame už týždne dve strany – Rusko a Ukrajinu, Mr. Hyde, Dr. Jekyll.
Marek Šmid 15.03.2022
Jedna skrytá vec

Áno, jedna z týchto strán útočí, vyvoláva utrpenie a druhá bráni svoju vlasť a trpí – o tom niet pochýb. Ako medzinárodný právnik môžem jednoznačne povedať: ide o napadnutie a agresiu zo strany Ruskej federácie.

Svojimi ozbrojenými aktivitami porušila medzinárodnoprávne záväzky a nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie, ktoré je v rozpore s cieľmi a zásadami Charty OSN.

Najmä so zásadou zvrchovanej rovnosti členských štátov, ako aj zásadou 4. odseku 2. článku Charty OSN, podľa ktorého sa všetci členovia OSN „vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu“.

Treba však aj dnes dobre rozlišovať; každý človek je celý vesmír a to platí i pre nás, i pre ľudí v  ktorejkoľvek inej krajine. Tak azda ešte na záver: Dr. Jekyll, Mr. Hyde, snaha o prímerie – prvého z nich pustím dnu, druhý nech sa berie.

Nech nám Pán pomáha rozlišovať a ustáť svoj život v ponechaní hodnotenia seba i druhých tomu, ktorý naozaj pozná srdce človeka! I napriek vojne, keď sa zdajú nepriateľmi na jednej strane Rus a  na druhej Ukrajinec, a my už vieme, kto z nich je dobrý a kto zlý.