K významu synodality

Stretnúť a otvoriť sa, počúvať, rozlišovať, priblížiť Cirkev ľuďom, hovorí pápež František. Spoločenstvo, účasť, poslanie ako kľúčové slová synody a synodalizmu.
Marek Šmid 06.12.2022
K významu synodality

Zase neznáme výrazy... Formalizmus, intelektualizmus, imobilizmus ako hrozby. Cirkev odlišná, ale nie ďalšia. Katolíckosť proti diskriminácii. Rast, nie strnulosť. Dôstojnosť a dôvera. Zdá sa, že všetky slová sa niekde sústredia. Niektoré sú zrozumiteľné, niektoré treba vysvetliť.

Existujú pre niektoré výrazy v slovenskom jazyku jednoduchšie ekvivalenty? Formalizmus je zanedbávanie obsahu a presadzovanie formy, v ktorej ten obsah je. Intelektualizmus neznamená nemať poznatky, ale stratiť múdrosť.

Imobilizmus je neschopnosť rastu a prijatia zmien, a predsa – podľa svätého Jána Pavla II. by mala byť Cirkev domovom a školou spoločenstva.

Katolíckosť je opak vymedzenosti nás ako výlučných vlastníkov oprávnenia k  čnostiam a zábrana opačného posúdenia iných zvonka Cirkvi alebo aj vnútri Cirkvi, ktoré sú základom poníženia iných, právnickým výrazom ich diskriminácie.

Rast je síce známe slovo, znamená v určitom zmysle dýchanie, uzdravenie, získanie sily žiť. V synodalite cítim veľmi odvážnu novú cestu.

Ak nám záleží na Cirkvi, našom živote a životoch našich blízkych, skúsme pochopiť, čo chce František – kriticky, rozvážne a zodpovedne. V tom je sloboda a naša tichá cesta pekným životom.