Keď málo znamená viac

Pápež Ján XXIII., ktorý na prekvapenie všetkých zvolal Druhý vatikánsky koncil, zdôrazňoval, aby sme dokázali zachytiť znamenia časov, aby sme správne interpretovali osobné i svetové dejiny. Takýmto znamením doby je aj v mnohých smeroch výnimočná návšteva pápeža Františka na Slovensku.
Ivan Šulík 07.09.2021
Keď málo znamená viac

Ako Svätý Otec minulý týždeň povedal pre španielske rádio Cope, v Európe sa rozhodol navštevovať malé krajiny. Slovo málo sa doslova ťahá celým jeho pontifikátom – stojí na strane malých a chudobných, podporuje malé spoločenstvá, nedbá na kvantitu, ide mu o kvalitu.

A preto aj v prípade prítomnosti pontifika v našej krajine naozaj nie je podstatné, koľko ľudí príde a osobne ho uvidí či sa s ním stretne, ale koľkí budú počúvať jeho slová, dokážu ich pochopiť a prijať bez toho, aby ich tendenčne prekrúcali.

Pretože Slovensko, rozdelené mnohými zbytočnými žabomyšími vojnami, sa neraz dostáva do konfliktu aj s hlavou Katolíckej cirkvi a posudzuje jej slová, vyberá si, čo sa mu hodí – čo pápež hovorí správne a čo teda naozaj nemal povedať.

Počas celého svojho pontifikátu František pritom nerobí nič iné, len ohlasuje evanjelium, ako to robil Ježiš. Ohlasovanie Božieho Syna pred dvetisíc rokmi mnohých vyrušovalo rovnako, ako vyrušujú slová dnešného Petra.

Nie je ľahké ich prijímať a uskutočňovať, keď máme vlastnú pravdu a všetko vieme najlepšie. Myslím, že po mnohých sporoch a prázdnom mudrovaní by sme teraz mali urobiť jedno – s vďakou otvoriť dokorán svoje srdce a nechať ho zasiahnuť posolstvom Kristovho námestníka na zemi.