Koho si zvolíme za prezidenta?

Mnohí si túto otázku kladú už dnes a všetci si ju budeme musieť položiť už o niekoľko mesiacov, pred prvým kolom prezidentských volieb. Komu dať náš hlas? Kto má zastávať tento úrad?
Ľudovít Malík 07.01.2019
Koho si zvolíme za prezidenta?

Na Slovensku síce prezident je viac reprezentačná funkcia, ale napriek tomu dokáže ovplyvniť či zmeniť niektoré dôležité veci.

Okrem politického marketingu a mediálnej masáže nás čaká celkom zložité rozhodovanie. Zatiaľ síce nepoznáme všetkých kandidátov, no už teraz sa ukazuje, že to bude veľmi zaujímavé. Pri predstave, že niektorý kandidát prejde do druhého kola, mi nie je všetko jedno.

Ako teda voliť? Kde má skončiť hlas kresťana? To sú neľahké otázky a univerzálnej odpovede na ne niet.

Asi najhorším kritériom na rozhodovanie by bolo, keby sme hlasovali za niekoho iba preto, lebo má podľa prieskumov najväčšiu šancu.

To u praktizujúceho kresťana vôbec neobstojí, aj keď nespochybňujem, že takýto človek môže byť dobrý, slušný a pracovitý. Všetci hovoria: rozhodujte sa podľa najlepšieho svedomia a vedomia, lenže nie je svedomie ako svedomie.

Ak ste praktizujúcim veriacim katolíkom, tak je predpoklad, že vaše svedomie je formované kresťanskými zásadami viery. Tie sú akousi pomyselnou červenou čiarou, ktorá nás vedie nielen pri rozhodovaní v každodennom živote, ale aj pri takýchto neľahkých voľbách.

Náš pomyselný kandidát nemusí byť dokonalý katolík, takých ani niet, ale v témach dôležitých pre každodenný život občana, pre jeho rodinu, pre ľudský život, musí zastávať jasný a zrozumiteľný postoj.

A ideálom by bolo aj potvrdený vlastným životom.

Nenechajme preto pri marcovom hlasovaní svoju vieru a kresťanské zásady niekde doma v komore, ale vyjadrime ich cez hlasovací lístok.