Letný mix

Juraj Tóth 21.08.2018
Letný mix

Pred dvomi týždňami sme sa mnohí potešili meteorickému divadlu Perzeíd na nočnej oblohe. Minulý týždeň sme si pripomenuli 80 rokov od smrti Andreja Hlinku a tento týždeň máme smutné výročie 50 rokov od invázie a okupácie Československa vtedajšími spriatelenými socialistickými vojskami na čele so Sovietským zväzom.

Tieto udalosti vytvárajú letný mix prírodných aj historických aspektov, ktoré nás ovplyvnili, alebo ešte stalé ovplyvňujú. Všetky spomínané udalosti môže spájať vďačnosť.

Či je to krása nočnej oblohy počas letnej noci prežiarená jasnými meteormi, ktoré pôsobia až mysticky. Alebo je to vďačnosť za vzácnu osobnosť kňaza, ktorému záležalo na našom národe. On tiež osvietil vo svojej dobe náš lokálny vesmír – Slovensko.

Mnoho osobností muselo v naších dejinách osvetľovať noc ako padajúce hviezdy, aby sme dnes mohli slobodne žiť a spravovať si vlastnú krajinu. Ale ani to nie je jednoduché a zápas o slobodu v nás aj medzi nami stále pokračuje.

A s vďačnosťou, že isté obdobie je už za nami, si spomíname aj na okupáciu takzvanými bratskými vojskami.

Našťastie, už si nemusíme pod tlakom prítomnosti cudzích vojsk, ktoré strážili našu správnu cestu socializmom, normalizovať vlastné svedomie; aby nás nezatvorili, nevyhodili z práce, alebo nechali naše deti študovať na vysokej škole.

Ako nájsť jednotiaci prvok na prvý pohľad nesúvisiacich udalostí? Astronómia, ako aj viera nám dávajú krídla hľadieť ako skutoční ľudia ponad všednosť dní a vidieť viac ako len sled náhod.

Božia prozreteľnosť je v prítomnosti tažko vystopovateľná, ale keď sa obzrieme späť, vidíme, ako nás viedla až sem.