Lístok do neba

Komunita? Načo? Odpovedala mi otázkou priateľka, keď som sa jej spýtala, či je členkou niektorej farskej komunity. Vraj má radšej pokojnejšie, tichšie praktizovanie viery, než prispôsobovať sa rôznym ľuďom. A že na svojej spáse môže pracovať aj bez spoločenstva.

Milada Čechová 14.06.2022
Lístok do neba

Dobre, nie všetci sme komunitne založení. Tiež mala asi pravdu, že tichšie a pokojnejšie praktizovanie viery je pre mnohých členov Cirkvi jednoduchšie.

Užijú si kadečo stresujúce v zamestnaní a do kostola prídu po oddych a skryté stretnutie s Bohom v srdci. Lenže mám ďalšiu otázku. Je tu Cirkev len nato, aby prostredníctvom sviatostí dostávala duše do neba?

Keď som editovala články do tohto čísla Katolíckych novín, neustále sa v nich v súvislosti s Cirkvou a témou farských komunít opakovalo spojenie „živý organizmus“, „živé spoločenstvo“.

Uvedomila som si, že tento živý organizmus bol už na začiatku ustanovený Ježišom tak, aby sa nestaral len o to, čo príde po smrti. Aj keď je to dôležitá otázka.

Ale Cirkev ani žiadne spoločenstvo v nej by nemali byť také fixované na nebo, aby to pre tento svet bolo nanič. Zúženie evanjelia na lístok do neba ho oberá o životnú silu. Nejde ani o to, aby sme niektorým ľuďom trochu spríjemnili život.

Skôr ide o to, aby bola Cirkev cez spoločenstvá v nej zapojená do budovania Božej vlády vo svete. Nie je to vláda teroru, a predsa v sebe zahŕňa revolúciu. Lásky, služby a spravodlivosti. Len cez nás má Cirkev potenciál obrátiť systémy sveta hore nohami.

To je budovanie Božieho kráľovstva. Aj keď to (zatiaľ) nie je raj na zemi, Boh vložil do Cirkvi tento potenciál a rozvinúť ho môžeme len prostredníctvom spoločenstva. A uvedomme si – nenechal nám žiaden plán B!