Májový dážď

Čo z aktuálneho diania doma a vo svete stojí za komentár? Čo je dôležité si z množstva správ všimnúť, zaujať postoj, prípadne vykonať nejaký čin? Čo na pozadí udalostí, aktivity viac ako 7,7 miliardy ľudí na zemi, plynúcich dejín popred náš zrak, je naozaj dôležité? Čo chce od nás práve tu a teraz vzkriesený Kristus?
Juraj Tóth 14.05.2019
Májový dážď

Na začiatku mesiaca sme si pripomínali 100 rokov od tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika, syna evanjelickej tradície na Slovensku, ktorá bola v našich dejinách vždy obohatením.

Tento muž určite patrí k najvýznamnejším synom nášho národa. Svojou odhodlanosťou a vôľou dokázal zvrátiť beh dejín, vymaniť sa z útlaku a výrazne ovplyvniť osud Sloveniek a Slovákov.

Je pekným príkladom, ako sa pracovitosť a profesionalita v takom špecifickom odbore akým je astronómia, dokázala v Štefánikovom prípade postupne pretaviť do politiky, ktorá mala podobu služby na všeobecný úžitok.

Neoslavujeme ho síce ako svätca, ale aj tak si ho vážime za to, že rozvinul svoj talent, svoje sny pre dobro mnohých.

A toto je dobrý návod na život aj pre nás, nech sa nachádzame v akomkoľvek postavení, práci, špecifickej oblasti života, napríklad aj v hokeji. Naša snaha, práca a láska majú zmysel a určite ovplyvňujú ľudí okolo nás a niekedy aj celé národy.

Inšpirácia Kristovou misiou je stále živým prameňom novosti. Z nej čerpali aj zakladatelia zmierenej a zjednotenej Európy, ako napríklad Schuman alebo Adenauer.

Pri úcte a láske ku každému človeku, pri hľadaní pravdy, poctivosti a pracovitosti sa dajú s Kristom meniť dejiny aj našej Európy. Už len, aby sme sa v modlitbe a v životných situáciách stali citlivými na Boží hlas, a májový dážď príde.