Mami, ty si to vedela

Koľkokrát počas života sa opýtame niečo svojej mamy? Od prvých otázok, či si príde k nám ľahnúť, lebo bez nej nezaspíme, cez tie, keď sa pýtame, čo bude na večeru, alebo neskôr, či môžeme prísť s deťmi na víkend, až po otázky o jej zdravotnom stave.
Jozef Kozák 03.05.2022
Mami, ty si to vedela

A mama má vždy silu odpovedať. Neustále reaguje na svoje dieťa, lebo jej materinská láska jej to inak ani nedovolí. Zamysleli ste sa však niekedy, prečo je to tak? Mne prišli na um slová z Knihy Genezis: „Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!“

V tých slovách som našiel odpoveď. Boh odkrýva svoju podobu v srdci a správaní matky. V materstve totiž nie je miesto pre vlastné ego. V materstve je miesto iba na lásku v rôznych podobách – v citoch, dotykoch, úsmeve, vo viere a nádeji.

Aj v momentoch, keď je materstvo ťažké. Je to preto, že nám umožňuje opäť odkryť obraz Krista – Božej lásky, spojenej s obetavosťou, trpezlivosťou a milosrdenstvom. Neviem, či ste si to vy, matky, niekedy takto uvedomili, ste však pozvané byť najjasnejším obrazom Boha.

Preto vás dostáva každé Božie dieťa. Pápež František povedal: „Žene je vlastné brať si život k srdcu. Žena ukazuje, že zmyslom žitia nie je neprestajne produkovať veci, ale brať si k srdcu tie, ktoré existujú.

Len ten, kto hľadí srdcom, dobre vidí, pretože dokáže vidieť dovnútra: vidieť osobu, nielen jej chyby; vidieť brata, nielen jeho slabosti; vidieť nádej v ťažkostiach; vidieť Boha vo všetkom.“

Ďakujem vám, mamy, za to, že nechávate vo svojich slovách, skutkoch a  postojoch odrážať obraz Boha. Ďakujeme vám, že ste prijali pozvanie byť mamami.