Manželstvo dnes letí, aj vo vesmíre

Vo februári si viackrát pripomíname inštitút manželstva: 10. februára to bol Svetový deň manželstva, od 11. februára zasa Národný týždeň manželstva, v rámci ktorého slávime aj svätého Valentína, sviatok nielen všetkých zaľúbených. Máme teda príležitosť viac sa zamyslieť nad hodnotou manželstva.
Juraj Tóth 12.02.2019
Manželstvo dnes letí, aj vo vesmíre

Ilustračná snímka: ingimage.com

Realisti by mohli povedať, že podobne ako demokracia ani manželstvo nie je dokonalá ustanovizeň, ale doteraz nikto nič lepšie nevymyslel.

Je to však naozaj tak? Je manželstvo len trpený prežitok z minulosti? Nie je v ňom ukryté niečo hlbšie, čo pre našu malosť nevidíme?

Ako to už býva, to, čo máme pred sebou, nám často zovšednie. Ani v prírode nevnímame prirodzené „zázraky“, ešte že aspoň vesmír v nás vzbudzuje úžas. Vďaka Bohu, že je taký veľký a stále prekvapivý.

Ale vráťme sa k manželstvu. To nám vie aj našimi chybami zovšednieť, dokonca pripadať ako príťaž. Niekedy si neuvedomujeme, že je to vlastne zázrak, že cudzí ľudia, muž a žena, ktorí zoberú na seba úprimný záväzok sebadarovania, vedia splynúť v jednu bytosť.

Biologicky je to vrchol evolúcie, no to nie je všetko. Nevyhnutné je aj porozumenie a prirodzená psychologická súhra a rešpektovanie zákonov vzájomného obetavého spolužitia.

Všetci, ktorí prešli vysokou školou vzťahov v rodine, vedia, že hľadanie len vlastného šťastia a pohodlia vedie k jeho strate.

Boh dáva niečo podstatné manželom. A tu už končia všetky slová a rozum zostáva stáť nad tajomstvom odovzdávania a prijímania života na „kozmickej lodi“ s názvom Zem.