Mesiac a Pavol VI.

Od pristátia prvých ľudí na Mesiaci 20. júla uplynulo 51 rokov. Dvojica astronautov Neil Armstrong a Buzz Aldrin z misie Apollo 11 pristála prvýkrát v histórii ľudstva na povrchu mimozemského telesa. Splnil sa sen, ktorý ľudia snívali dlhé tisícročia. Dostali sme sa na Mesiac, ktorý vidíme takmer každú noc na oblohe.
Juraj Tóth 28.07.2020
Mesiac a Pavol VI.

V niektorých kultúrach sa považuje za božstvo, v židovskej a kresťanskej tradícii za stvorenie, ktoré v noci osvetľuje zem a má svoju Bohom danú úlohu. Koncom 60. rokov 20. storočia, keď Američania pristávali na Mesiaci, bol pápežom Pavol VI. Pred dvomi rokmi bol vyhlásený za svätého.

Večer 20. júla 1969, krátko po prvom pristátí na Mesiaci, sa pápež prihovoril astronautom zo svojho observatória v Castel Gandolfe neďaleko Ríma týmito slovami:

„Tu, z nášho observatória v Castel Gandolfe, pápež Pavol VI. sa prihovára k vám, astronauti. Uznanie, pozdravy a požehnanie vám, dobyvatelia Mesiaca - svetla lampy našich nocí a snov! Prineste mu svojou živou prítomnosťou hlas ducha, hymnus Bohu, nášmu Stvoriteľovi a nášmu Otcovi. Sme blízko pri vás, s našimi žičeniami a modlitbami. Spolu s celou Katolíckou cirkvou vás pozdravuje Pavol VI.“

Aké krátke, ale krásne a vrúcne posolstvo od vtedajšieho pápeža. V piatich vetách s láskou pozdravuje a požehnáva astronautov ako reprezentantov celého ľudstva, ktorí majú doniesť hlas ducha na nebeské teleso, ktoré je rovnako stvorené ako my Bohom Otcom.

Zároveň vyjadruje zo svojho observatória, ktoré je viditeľným symbolom aktívnej podpory astronómie a vedy, pozdravy v mene celej Katolíckej cirkvi. Takto vyjadruje podporu pravej vede a technologickému pokroku, ktorý slúži všetkým ľuďom a ľudskej dôstojnosti.

Ľudský duch naozaj dostal výsadu od svojho Stvoriteľa snívať a aj uskutočniť svoje veľké sny pri využití rozumu a vytrvalosti. Ale náš rozum vie aj rozoznať, čo prináša požehnanie a úžitok pre všetkých a čo už nie. A to je naša spoločná zodpovednosť - rozlíšiť to.