Na životných cestách

Moje silné zážitky s pánom kardinálom Tomkom pochádzajú z obdobia po ukončení významných úloh, ktorými ho pápež poveroval. V roku 2008 sme spolu zostavovali podielovú knihu Na životných cestách. Mal som tú česť prežiť päť krásnych dní v jeho domácnosti, kde panovala príjemná atmosféra pokoja.
Vendelín Pleva 16.08.2022
Na životných cestách

Prehľadávali sme archív fotografií a filmov, ktoré zaznamenal počas svojich ciest. Obdivoval som, ako sa vedel vžiť do situácií na snímkach. Ako keby bol opäť medzi tými, na ktorých sme sa pozerali. O všetkých vedel rozprávať s veľkou úctou, aj keď bola ich kultúra nám Európanom veľmi vzdialená.

Na tvári mu bolo vidieť, ako sa teší z rozmanitosti Cirkvi po celom svete. Po práci som mal možnosť prežiť chvíle modlitby počas obvyklej prechádzky po Námestí sv. Petra, ale aj po vatikánskych záhradách.

Ďalší krásny rozmer osobnosti pána kardinála som sledoval počas jeho posledných návštev Dolomitov v Cortine d’Ampezzo, kam chodieval na dovolenky aj v časoch, keď nemohol ísť na Slovensko. Ako veľký turista mal prechodené mnohé končiare.

Naše prechádzky vzhľadom na jeho vek už bývali krátke, ale vždy spomínal na krásne túry a stretnutia s domácimi, ktorí sa pri ňom zastavovali a radovali sa, že je opäť medzi nimi.

Aj počas týchto dní som nadobudol presvedčenie, že Svätý Otec má za svojich najbližších spolupracovníkov mužov nielen vzdelaných, kultivovaných, ale aj úžasne ľudských, citlivých, komunikatívnych, milujúcich iné kultúry, celé stvorenstvo.

Vďaka Bohu, že nám dal možnosť spoznať krásu jednej z mnohých osobností svetovej Cirkvi. Vďaka za nášho rodáka kardinála Jozefa Tomka.