Načim pripomenúť

Sodoma a Gomora, tieto dve skazené starozákonné mestá sa azda hneď vybavia v mysli človeka, keď počuje o početných prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých osobami zasväteného života v Cirkvi. Ide pritom o duchovenstvo, prichádzajúce do kontaktu s deťmi, ktorých dôvera práve v kňazov podľa radu Melchizedechovho je prirodzene veľmi vysoká.
Tibor Macák 16.10.2018
Načim pripomenúť

Tu nemá zmysel hovoriť o tom, že veľká väčšina duchovných túto dôveru nikdy neporušila – aj jeden prípad zneužitia je veľa a zaslúži si odsúdenie a trest! Za krytie týchto zločinov tiež.

A teraz k meritu veci. O mariánskych zjaveniach a posolstvách z nich plynúcich sa dá naozaj veľa diskutovať a skôr sa nabáda k opatrnosti a triezvosti.

To, čo ale zaznelo 19. septembra 1846 vysoko vo francúzskych Alpách na mieste, ktoré sa volá La Salette pre dve deti, je až zarážajúco aktuálne:

„Kňazi, služobníci môjho Syna, svojím zlým životom, svojou neúctou a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k peniazom, láskou k poctám a rozkošiam, sa stali stokami nečistoty. Áno, kňazi privolajú hnev a ten sa už vznáša nad ich hlavami. Beda kňazom a zasväteným osobám, ktoré svojou nevernosťou a hriešnym životom znova križujú môjho Syna!“

Toto apokalyptické posolstvo plačúcej Matky Božej je priam neskutočne orientované aj na dnešné časy. A netreba sa vyhovárať na to, že kontext doby pred vyše 170 rokmi bol celkom iný... Naozaj?

„V kláštoroch budú hniť kvety Cirkvi a démon sa bude tváriť, že je kráľom sŕdc. Predstavení rehoľných spoločností nech sú pri prijímaní nových členov veľmi opatrní, pretože diabol použije všetku svoju zlomyseľnosť, aby do kláštorov dostal osoby oddané hriechu.“

Toto posolstvo, varujúce ľudstvo pred množstvom zla, je načim si pripomenúť práve dnes...