Náročný pápež

Začiatky môjho vzťahu k pápežovi Benediktovi boli rozpačité. Po usmievavom Jánovi Pavlovi II. sa mi voľba Benedikta XVI. zdala ako výrazný odklon od nastavenej „tváre Cirkvi“. Chýbal mi ten príťažlivý a prívetivý obraz námestníka Ježiša. Až do chvíle, keď mi pri jednej debate ktosi povedal zlomovú vetu. Na pápeža Jána Pavla II. sa stačilo pozerať, pápeža Benedikta XVI. musíš čítať.
Jozef Kozák 10.01.2023
Náročný pápež

Encyklikou Deus caritas est som bol šokovaný a trilógiou Ježiš Nazaretský očarený. Začal som ho chápať. Túžil predstaviť Boha v tom najpravdivejšom svetle a pobádal nás ponoriť sa do hĺbky evanjelia a lásky Boha.

Povedal: „Viera je viac ako intelektuálny súhlas. Viera je dar Boží, ale je to aj hlboko slobodný a ľudský čin.“ Túžil, aby tento čin vychádzal z pravdy a poznania.

Povrchnosť nebola jeho cestou a aj nás ťahal prekročiť prah priemernosti. Vďaka tomuto prístupu posilňoval identitu kresťanstva a pobádal neustále formovať srdce i rozum.

„Boh, v ktorého veríme, je Bohom rozumu – rozumu, ktorý nie je chladnou matematikou vesmíru, ale je jedno s láskou a dobrom.“ Láska a dobro Benedikta XVI. sa dali rozpoznať aj na konci jeho životnej cesty, keď urobil pre mnohých prekvapivý krok a odstúpil z Petrovho stolca.

Opäť som nerozumel, skoro ako na začiatku jeho úradu. Ale jeho roky v ústraní boli opäť veľkou školou – Božej lásky a starostlivosti. Ostáva mi azda už iba jedno.

Povedať pápežovi Benediktovi XVI.: Ďakujem za rast mojej viery a lásky k Ježišovi. A v modlitbe odovzdať jeho dušu Bohu Otcovi. Aby ako sám hovorieval, mohol sa ponoriť do oceánu nekonečnej lásky.