Naša krehkosť

Minulý týždeň 1. novembra sme slávili sviatok Všetkých svätých a deň nato Spomienku na všetkých verných zosnulých. Mali sme možnosť si nielen spomenúť na našich blízkych, ktorí čakajú na vzkriesenie, ale im aj pomáhať modlitbou.
Juraj Tóth 06.11.2018
Naša krehkosť

Ilustračná snímka: ingimage.com

Máme nádej, že mnohí z nich sú v Božej trvalej prítomnosti a žijú, pretože náš Boh je Bohom živých, nie mŕtvych. Tak aj nás, ešte pozemšťanov, Boh povolal k existencii, k životu tu na zemi. Máme nádej, že to nie je márne, že to má zmysel, hoci zakúšame svoju krehkosť.

Zvlášť v tieto dni sme akosi všetci krehkí, precitlivení. Či už po zdravotnej stránke pri zmene počasia, alebo aj pri kontakte s ľuďmi. Niektorí od nás očakávajú jasné postoje, odpovede, prečo ako kresťania myslíme a žijeme práve takto a nie ako všetci ostatní.

V konfrontácii sme krehkí, nevieme nájsť vhodné slová, nechceme ísť do konfliktu, nevieme zdôvodniť našu vieru a nádej na večný život. Jednoducho nám chýba zdravé sebavedomie kresťana. Ale ako ho získať?

Jedna vec je mať rozumne a jasne zdôvodnenú našu nádej a vieru, pretože aj Boh je Logos, je Boh rozumný. To vyžaduje od nás primerané štúdium otázok viery, čítanie Písma a dokumentov Cirkvi, napríklad Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Na druhej strane, ak nechceme strácať pokoj pri konfrontácii so svetom, potrebujeme vnútorný pokoj a ten dáva iba Boh. Aby sme s láskou vedeli zdôvodniť nádej, ktorá je v nás. Veď Boh nie je len Pravda, Rozum, ale hlavne Láska.