Naša starostlivosť o Božiu záhradu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ekológia a ochrana životného prostredia sú viac spoločenskou a politickou aktivitou ako súčasťou našej viery. Opak je však pravda. Stačí si pozorne prečítať opis stvorenia sveta v Knihe Genezis.
Ľudovít Malík 10.05.2022
Naša starostlivosť o Božiu záhradu

Tu by sme možno mohli zmeniť termín ochrany životného prostredia za ochranu stvorenstva či ochranu života. A do ochrany života nepatrí iba zápas proti praktizovaniu potratov či eutanázie. Starostlivosť o  tvorstvo má mnoho ciest.

Na prvom mieste by sme mali kultivovať svoju vďačnosť voči Bohu za dar stvorenstva. Na druhom mieste osobne žiť zodpovednosť za to, aby sa stávalo krajším. A na treťom mieste máme byť autentickými svedkami služby voči ľuďom.

Ochrana stvorenia je totiž autentickou školou prijatia, ktorá umožňuje stretávanie ľudí rozličných zvykov a kultúr. Takáto starostlivosť si vyžaduje aj zmenu vo výchove. Aj v tomto by kresťania mohli byť inšpiráciou.

Svätý Otec sa snaží rozvíjať u veriacich novú mentalitu, nový spôsob nášho vzťahu k životnému prostrediu, nový životný štýl postavený na skromnosti, harmónii a službe. Skromnosť nás vedie k tomu, že našu zem neberieme ako miesto, ktoré máme vyplieniť, ale ako záhradu, ktorú máme starostlivo chrániť.

Harmónia nám pomáha začleniť sa s múdrosťou do prostredia, ktoré nás obklopuje. A službou odpovedáme na Pánov príkaz, ktorý zaznieva v Knihe Genezis, aby sme sa starali o jeho záhradu. A starajúc sa o jeho stvorenstvo, Boh sa tak stará o nás.