Naučme sa žiť

Blíži sa prvý deň tohtoročného Veľkého týždňa – Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána. Spájajú sa v nej dve úplne opačné udalosti. Kým jedna hovorí o radosti a oslave, druhá nám pripomína bolesť a utrpenie. 
Anna Stankayová 31.03.2020
Naučme sa žiť

Aké aktuálne prepojenie. Podobne je to aj v našich životoch. Kým optimisti (alebo tí naivnejší) predpokladajú, že obdobie karantény a vírusu zmení ľudstvo k lepšiemu, lebo si začne viac vážiť všetko okolo seba, pesimisti to až tak ružovo nevidia. Ľudia sa podľa nich ešte viac budú sústreďovať na seba a svoj komfort.

Ktovie, ktorí z nich to odhadujú lepšie. Je pravda, že ľudia sú momentálne viac (alebo si to len namýšľame vďaka zopár jednotlivcom?) všímavejší na potreby druhých, najmä tých starších obyvateľov, voči sebe ohľaduplnejší a nielen ekologickí aktivisti sa vytešujú z reštartu prírody. 

Na druhej strane ani opačný názor nie je úplne vzdialený od pravdy. Stačí sa pozrieť do obchodov a preplnených nákupných košov (niekedy aj zbytočnosťami) i na aktuálny virtuálny život na sociálnych sieťach a pochopíme slová o ešte väčšom egocentrizme a uzavretí sa.

Samozrejme, inak ako virtuálne to teraz nejde, len či si na to nezvykneme až tak, že sa nám potom do tej ozajstnej reality už nebude chcieť vrátiť. Veď školy i niektoré firmy fungujú aj takto a porozprávať sa s osamelou babkou tiež vieme aj za stolom z našej obývačky.

Výhodou však je, že ďalší vývoj nášho správania závisí len od nás. 

Jeden z nekonečného množstva koronavírusových vtipov hovorí o tom, ako sa Ježiš chytá za hlavu a s povzdychom hovorí, že sme sa mali naučiť žiť a nie šiť.

Nepochopili to ani vtedy v Jeruzaleme, keď ho jeden deň oslavovali a vítali ako kráľa a o pár dní neskôr ho odsúdili na smrť ako zločinca. Udalosti: „Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: ,Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!‘“ (Mt 21, 8 – 9) sa o pár dní zmenili na: „,Hľa, váš kráľ!‘ Ale oni kričali: ,Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!‘ Pilát im povedal: ,Vášho kráľa mám ukrižovať?!‘ Veľkňazi odpovedali: ,Nemáme kráľa, iba cisára!‘ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša“ (Jn 19, 14 - 16).

Tieto týždne sú časom, v ktorom sa aj my môžeme zastaviť a vybrať si, či budeme volať Hosanna! alebo Ukrižuj ho! Či sa naučíme žiť alebo šiť.